Млади предприемачи от гр. Петрич сътворяват добрини

Вероятно повечето учители биха потвърдили, че са се отдали на професията с желанието да направят света едно по-добро място за живеене. Потопени в реалност, изпълнена с бедствия, болести, войни и остри социални несправедливости, несъмнено си даваме сметка колко важно е да посеем и отгледаме с грижа семенцата на желанието за извършване на добри дела у подрастващите. 

За щастие, идеята за организирани добротворчески практики в българските училища набира все по-широка популярност и успешните примери за осъществяването ѝ вече са многобройни. Тази статия разказва за ученици, които използват наученото в училище, за да реализират истинска положителна промяна в своята общност.

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Петрич е основана преди повече от 60 години. В началото на 2020/2021 учебна година тя става първата професионална гимназия с иновативен статут в областта. Иновацията на училището включва интердисциплинарно обучение, което комбинира усвояването на учебен материал по два или три различни учебни предмета едновременно.

Г-жа Анелия Попова преподава икономика на учениците от 8. до 12. клас. Тя вярва, че мисията ѝ като учител е да помага на младежите да бъдат ангажирани с проблемите на общността и съпричастни към уязвимите и нуждаещите се. С тази цел през 2015/2016 учебна година тя създава два клуба по интереси – „Предприемачество” и „Туризъм”, чиято дейност ръководи и до днес.

„Забелязвам, че съвременните деца са доста меркантилни и склонни винаги да търсят ползата за себе си от това, което правят. Вероятно тази тенденция е отражение на реалността, в която живеем. Искам да им помогна да се превърнат в добри хора, горди с постъпките си. Пробвам да стигна до тях с възгледите си и където успея да пробия, продължавам и не се отказвам”, споделя г-жа Попова.

Визитка на практиката:

Име: Ученици, създаващи добро

Подходяща е за: ученици от гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: определят се спрямо всяка добротворческа инициатива

Цели:

  • учениците прилагат усвоените академични знания в реални ситуации;
  • учениците развиват своята гражданска отговорност и работят за подпомагане на общността и подобряване на средата, в която живеят;
  • в училището се утвърждава приемственост на добротворчески практики;
  • у младежите се формира нагласата „от мен зависи”.

Описание на практиката

Работата на двата клуба под ръководството на г-жа Попова е организирана в два етапа – предварителна подготовка и същинска реализация на избраната добротворческа инициатива. Всички дейности се осъществяват съвместно с учениците, често извън рамките на определените часове за заниманията по интереси. Насочеността на проектите е свързана с професионалната академична подготовка на младежите – социално предприемачество и туризъм. Така те имат възможност чрез работа на терен да превърнат знанията си от класната стая в реални практически умения.

Стъпка 1 – Избор и предварителна подготовка

Изборът на добротворческа инициатива зависи от два фактора. От една страна, се определя конкретна нужда в общността, най-често установена при неформално общуване с потенциалните ползватели. От друга страна, се прави проучване какъв тип дейност се финансира от възможни донорски организации – благотворителни и представители на бизнеса. Съгласуването на тези два фактора води до създаване на концепция за бъдещата практика на идейно равнище.

Следва по-трудната част от предварителния етап – подробното разписване на проект (определяне на цели, целева група, дейности, очаквани резултати, дългосрочно влияние, бюджет и т.н.) и подготвянето на необходимите документи. Младежите активно участват в тази дейност и г-жа Попова споделя, че нерядко съвместната работа в онлайн пространството продължава до среднощ. Готовият проект се изпраща от името на училището до съответния донор и както е видно от реализираните инициативи, обикновено бива одобрен за финансиране.

В някои случаи необходимите средства или продукти се осигуряват с провеждане на дарителска кампания сред общността. И тук учениците се включват в работата на пълни обороти.

Стъпка 2 – Същинска реализация на добротворческата инициатива

През втория етап младежите и тяхната ръководителка осъществяват предвидените в предварителния план дейности, което често включва пътуване и работа на място. Нерядко чрез лични контакти и преговори се привлича и допълнителна нефинансова подкрепа от местни бизнес организации, която улеснява работата – например предоставяне на зали и помещения или осигуряване на храна за добротворците.

Г-жа Попова стриктно се придържа към принципа за пълна прозрачност при изразходването на средствата не само пред донорите, но и пред самите ученици. Финансовите отчети се изготвят от училищното счетоводство след финализиране на инициативата.

Когато е възможно, парите се насочват директно към фирмите, от които се купува необходимото, без изобщо да минават през сметката на гимназията.

Примери за успешно реализирани добротворчески проекти

Екологични и туристически инициативи

На два пъти учениците на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” печелят финансиране от KBC банк (тогава все още Райфайзенбанк) за екологично-туристически дейности. Първата инициатива включва засаждане на 2 декара ученическа гора. Вторият проект – “Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре” – набира средства в рамките на дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”, организирана ежегодно от банката.  В резултат младежите, съвместно с представители на Природен парк „Беласица”, поставят четири информационни табла в четири села в района и маркират две екопътеки, една от които е новосъздадена – от с. Ключ до водопад Мангъро.

Участници в добротворческа инициатива по засаждане на гора

Грижа за възрастните пенсионери от с. Габрене

От няколко години младежите подпомагат дейността на пенсионерския клуб в село Габрене. Те си поставят за цел да съхранят и популяризират традициите и обичаите на местните възрастни хора, свързани с готварство и фолклорно изкуство. Учениците осигуряват средства от бизнес организация – Партнърс Груп БГ, с които купуват и даряват на пенсионерите печка, хладилник и посуда. Заснемат видео материали, които разпространяват в социалните мрежи. През 2021 година са сред финалистите в категорията „Млад благотворител” на фондация „Благотворител” и проектът им „Габрене – Импулс за пътешествие в непознатото” е одобрен за финансиране.

Добротворческа инициатива с жители на близко село

Маркиране на погранични пирамиди

С подкрепата на Център „Ринкър” за предприемачество и обучения младежите маркират 25 погранични пирамиди на границата с Гърция и Македония. Изпълнението на този проект е доста трудно, тъй като учениците имат право на свободно движение само в рамките на ограничена ивица територия. Независимо от младата си възраст, те съумяват да проявят отговорно поведение и успешно завършват задачата докрай.

Кампании за подпомагане на болни и социално слаби деца и възрастни хора

Пример за дарителска кампания без външно институционално финансиране е миналогодишното събиране на хранителни продукти за хора и семейства в нужда. Информация за инициативата се разпространява със съдействието на общината и местни телевизионни медии. В кампанията масово се включват хора от общността, родители, учители, настоящи и бивши ученици. Събират се над 3 тона храна, които младежите в продължение на 4 дни раздават на деца и възрастни хора от социално слаби семейства в Петрич.

Г-жа Попова разказва и за няколко случая, когато училището набира средства за лечение на тежко болни ученици или родители, като веднъж осигурената финансова подкрепа достига 90 000 евро. „Според мен ключът към успеха е не да натискаш младежите да правят нещо насила, а да ги вдъхновиш да поискат да свършат работата сами.”, обобщава тя.

Защо да опитате тази практика?

Г-жа Попова забелязва видими промени в нагласите на учениците спрямо добротворческите дейности. Разказва за младеж, който първоначално е посрещал всяка идея с думите: „Госпожо, каква ще ми е ползата от това?”, докато сега сам идва при нея и редовно я пита: „Кажете, госпожо, какво е нужно да се направи?”.

Все повече ученици искат да се включат в клубовете „Предприемачество” и „Туризъм”. Тази година са подадени официални заявления от 67 деца, но на срещите редовно присъстват и множество гости. Създава се приемственост – по-малките участници копират поведението на по-големите и възприемат техните нагласи. Всички младежи се включват в инициативите с интерес и ентусиазъм, като същевременно се радват на активно общуване с връстниците си. В хода на упоритата работа се създават приятелства и се раждат незабравими спомени. 

Когато поради грипната епидемия и мразовитото време дейността на клубовете временно е спряна, г-жа Попова ежедневно получава множество нетърпеливи запитвания: „Госпожо, хайде, кога ще започваме?”.

Успехът на практиката се измерва и с нейната устойчивост. Вече завършили училището и стартирали висшето си образование, младите възпитаници на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” продължават да участват в предприемачески инициативи с благотворителна насоченост, независимо от избраната професионална сфера. „Искам да помагам на хората”, споделя бивш ученик на гимназията.

„Има благодарност от страна на младежите, има удовлетвореност и гордост от свършената работа. И след като завършат, продължават редовно да ми се обаждат и да разказват как помагат, как са съпричастни”, усмихва се г-жа Попова.

Позитивният отзвук от добротворческите дейности на учениците в общността също е съществен. Младежите са почетни гости на с. Габрене. Възрастните хора от пенсионерския клуб се радват на връзката с тях и са благодарни до сълзи за грижата и даренията. Нуждаещите се от гр. Петрич, получили помощ, изпращат сърдечни благодарствени писма и адреси до училището. 

Г-жа Попова и нейните ученици дават гласност на проблемите на уязвимите групи от общността. Местни медии  като Балканите Нет проявяват интерес и заснемат документалния филм Кулинарно пътешествие в Подгорието. Община Петрич, неправителствени и бизнес организации също подпомагат добротворческите инициативи на младите хора. ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров” се е превърнала в своеобразен организационен център за благотворителна дейност.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

От позицията на дългогодишния си опит в осъществяването на добротворчески инициативи съвместно с младежите, г-жа Попова съветва:

  • наблегнете на неформалното общуване с учениците, за да ги опознаете и осъществите емоционална връзка с тях – водете ги на екскурзии и излети или организирайте съвместни партита, когато имате възможност;
  • бъдете последователни в усилията си и вярвайте в успешния резултат – не се отказвайте, независимо от пречките, възникнали по пътя;
  • вярвайте в потенциала на учениците си и не забравяйте, че положителната промяна изисква време и постоянство;
  • давайте позитивен личен пример – бъдете активен добротворец.

Доброто е заразно! Това доказва не само практиката на г-жа Попова, но и небивалият успех на проведените в последно време дарителски и доброволчески кампании, които разбиват мита, че България е пълна с бедни, стиснати и недоверчиви хора. Положителната промяна зависи от всички ни и започва от насърчаването на най-малките.

Ако сте ентусиазирани от примера на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров”, може да запознаете учениците си с ползите от добрите дела и да се вдъхновите с допълнителни идеи за добротворчески инициативи на Prepodavame.bg.

Практиките са селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали