Добротворчески практики за класната стая: Грижа за себе си

Бъдете мили със себе си. Трудно е да си щастлив, когато някой е жесток с теб през цялото време”.

Тези думи на обучителя по лидерство Кристин Арило ни припомнят колко важно е да не забравяме да се отнасяме към себе си със същата грижа и подкрепа, която осигуряваме на околните.

Замислете се! Колко пъти в рамките на миналата седмица съзнателно отделихте време и усилия за собственото си благополучие?

Грижата за самите нас е особено труден вид добротворчество, тъй като често се бърка с проява на егоизъм, самосъжаление или прекомерна снизходителност към себе си. Истината обаче е, че това себе-добротворчество е от съществено значение за психичното ни здраве, взаимоотношенията ни с другите и способността ни да функционираме ефективно.

Добрините, насочени към самите нас, включват себеприемане (реалистична оценка и удовлетвореност от собствените таланти, способности и цялостна стойност) и съпричастност към себе си (отношение на разбиране, подкрепа и грижа вместо остро осъждане и критика). 

В статията ще откриете пет интересни практики, които насърчават тези прояви сред учениците. Те могат да бъдат част от часове по БЕЛ и чужд език, часа на класа, заниманията по интереси или извънкласните дейности. Практиките са изключително подходящи за прилагане в училище, в което действа система за психологическа подкрепа на много нива.

Ползи от грижата за себе си

 • Подпомага благополучието на учениците

Проявата на повече съпричастност към себе си се свързва с повече удовлетвореност и по-малко стрес и негативни емоции. Тя предпазва младежите от ниска самооценка, депресия, посттравматичен стрес и склонност към самоубийство.

 • Подкрепя физическото здраве

Себеприемането и грижовното отношение към себе си не само помага  на учениците да поддържат здравословни навици за хранене и движение, но и води до по-добро функциониране на имунната система и повече устойчивост на организма спрямо физически стрес.

 • Подобрява взаимоотношенията с околните

Младежите, които проявяват повече съпричастност към себе си, са по-способни да приемат чуждата гледна точка, да прощават, да разрешават конфликти по здравословен начин и да бъдат по-малко контролиращи и агресивни.

 • Насърчава себеразвитието

Когато учениците се отнасят добре и приемат себе си, е по-вероятно да поемат отговорност за своите  минали грешки, да демонстрират мотивация за усъвършенстване на уменията си и да избягват прокрастинацията.

 • Прави младежите по-устойчиви

Себеприемането и насочената към себе си съпричастност помагат на учениците да са по-уверени в способността си да успеят и по-малко да се страхуват от провал. Така при неуспех те използват по-здравословни стратегии за справяне и по-често са склонни да споделят и търсят помощ.

Практика 1 – Колаж „Кой съм аз”

Практиката е подходяща за гимназиална възраст. Себеприемането изисква да се вгледаме обективно в истинската си същност, да приветстваме силните си страни и да приемем слабостите си. Създаването на колаж с всички наши черти, които ни правят уникални личности, помага за изграждането на реалистичен аз-образ и положителна самооценка. 

Проведете с учениците дискусия относно същността на себеприемането и заедно направете на дъската списък с начините да изградим увереност – например да открием талантите си, да приемем нещата, които не можем да променим, да празнуваме успехите си, да разберем как различията ни са в наша полза и т.н. След това помолете младежите да помислят и да запишат техни черти, характеристики и специфики, които ги определят като уникална личност.

Дайте задача на учениците да използват написаните идеи, за да сътворят визуален колаж „Кой съм аз”, който представя тяхната индивидуалност. Колажът може да се изработи с рисунки, ръчни надписи, изрезки на думи и изображения от списания и др. Ако младежите желаят, е възможно да създадат своя колаж и в електронен вид чрез онлайн платформи за дизайн като Canva, crello, Snappa или easilтук ще откриете пример. Напомнете на учениците, че е от съществена важност да проявят положително отношение към себе си, докато работят.

След като колажите са готови, дайте възможност на желаещите да покажат и представят своите творения пред класа. Важно е да не насилвате никого да разкрива и говори за колажа си, ако не иска. Осигурете безопасна среда на споделяне, в която не се допускат подигравки или присмех. Насърчете учениците да запазят колажите си и да ги споделят и обсъдят с близки и приятели.

Практика 2 – Пауза за съпричастност към себе си

Практиката е подходяща за прогимназиална и гимназиална възраст. Тя насърчава учениците да реагират по нов начин на отминала негативна ситуация, като приемат без осъждане неприятните си емоции и проявят към себе си съчувствие, вместо критика.

Споделете с учениците, че предстои съзнателно да се потопят във вече преживени отрицателни емоции, за да се научат как могат да бъдат по-състрадателни към себе си в бъдеще. Започнете с дихателно упражнение за концентрация и отпускане. 

Помолете младежите да затворят очи и да си спомнят стресираща ситуация, в която им е било трудно. Пояснете, че е важно да не се спират върху твърде травмиращо събитие. След като са се върнали към спомена, учениците имат за задача да изразят наум истинските си чувства от онзи момент. Помогнете им, като обясните, че е напълно приемливо да си кажат неща като „О, това е гадно!”, „Леле, чувствам се ужасно!”, „Наистина ме е страх!” или „Побърквам се!”.

Сега насочете вниманието на младежите към мисълта, че не са единствените, които преживяват подобни емоции, че такива ситуации са част от живота, че се случват на всекиго и това е съвсем естествено. Предложете им да утешат себе си със сърдечно, подкрепящо докосване – да сложат ръка на сърцето си, да прегърнат тялото си с две ръце, нежно да погалят главата си и т.н. Нека усетят топлината на ръцете си върху собственото си тяло.

На финала насърчете учениците да помислят какви състрадателни фрази би им се искало да чуят, за да се почувстват подкрепени. Помогнете им с примери като „Ще успееш да се справиш.”, „Скоро всичко ще се подреди.”, „Ти си силен и в безопасност.”, „Заслужаваш добро отношение и прошка.” и т.н. Окуражете младежите да изберат най-подходящите лично за тях положителни утвърждения и да си ги повтарят наум в продължение на 1-2 минути. Помолете ги да проследят как са се променили емоциите им. Нека вдишат и издишат дълбоко няколко пъти, преди да отворят очи.

Практика 3 – Състрадателно писмо до себе си

Практиката е подходяща за прогимназиална и гимназиална възраст. Тя насърчава учениците да погледнат на слабостите си по положителен, конструктивен начин и така да подобрят самооценката си.

Започнете с дискусия относно важността да приемаме всички аспекти на своята личност, включително и негативните, без да се самоосъждаме. Подчертайте, че да признаваме обективно слабостите си, без остро да се критикуваме за тях, е ключово условие, за да можем да се развиваме и усъвършенстваме.

Помолете учениците да опишат нещо, което наистина не харесват у себе си – което ги кара да се чувстват засрамени, неуверени и недостатъчно добри. То може да се отнася до външния вид, характера, уменията или взаимоотношенията им. После нека възможно най-искрено определят емоциите, които въпросната слабост ги кара да изпитват – тъга, гняв, страх, срам и т.н. Напомнете на децата, че те ще са единствените читатели на писмото си, поради което могат спокойно да са напълно честни.

Сега нека си представят, че са в ролята на техен много близък приятел, който ги обича безрезервно. Дайте им задача да напишат от негово име състрадателно писмо до себе си, с което да изразят приемане и разбиране към тяхната слабост, както и съчувствие към негативните чувства, които тя предизвиква. Важно е писмото да не съдържа никакви критики, ирония или негативни коментари. Насърчете учениците да си напомнят, че много други хора имат същата негативна черта и да определят какви външни, независещи от тях фактори са допринесли за нея. Накрая нека си дадат съвет как да променят слабостта си или да я приемат по-позитивно. 

Бланка за състрадателно писмо до себе си на български и английски език можете да откриете тук. Окуражете децата да го запазят и да го четат всеки път, когато се почувстват зле заради негативната си черта.

Практика 4 – Да обезвредим вредните коментари

Практиката е подходяща за всички възрасти. Тя насърчава учениците да открият стратегии за справяне с отправените към тях обиди и подигравки. Дейността повишава осъзнатостта относно тормоза в училище и устойчивостта спрямо него.

Важно е да имате предвид, че тази практика може да предизвика неприятни или неудобни емоции у някои от учениците. Тя изисква определено ниво на социално-емоционални умения като саморегулация, работа в екип и нагласа за сътрудничество. Възможно е групите да имат нужда от по-интензивно наблюдение и евентуална намеса от ваша страна.

Започнете с въпрос към учениците какво представляват обидите и подигравките и запишете на дъската примери за вербални нападки или оскърбително поведение. После разделете децата на отбори по четири души и им дайте за задача да изберат и запишат четири различни прояви на тормоз. Може да ползват примерите на дъската, но е добре да прибавят и нови идеи. След това трябва да дискутират и запишат какви негативни емоции предизвикват тези обиди, ако са насочени към самите тях.

Учениците имат за задача да обсъдят и измислят подходящи реакции на всяка от четирите оскърбителни прояви, които да ги неутрализират и да преодолеят отрицателните чувства у засегнатия. Напомнете на децата, че е важно да устоят на изкушението да отвръщат с нови обиди и нападки, което само би насърчило агресивното поведение. На финала всеки екип разиграва своите четири ситуации пред класа и учениците избират чрез гласуване 5-те най-добри идеи за обезвреждане на тормоза.

Практика 5 – Седмичен календар „Грижа за себе си”

Практиката е подходяща за всички възрасти. Тя се фокусира върху съзнателното планиране и въвличане в дейности, които ни носят радост и наслада като форма на грижа за себе си.

Започнете с дискусия относно важността на това да отделяме време за неща, които са ни приятни. Пояснете, че така поддържаме психологическото си благополучие, което е много важно, за да сме пълноценни в изпълнението на задълженията си и да учим ефективно.

Дайте задача на учениците да помислят и направят списък с дейности, които им носят радост – игри, спорт, забавления, хобита, начини за релаксиране и т.н. Може избраните неща да се правят самостоятелно или да включват участието на приятели и близки. Насърчете децата да споделят с класа техните любими активности и колко пъти са провели някои от тях в рамките на предходната седмица.

Раздайте на учениците бланки за седмичен календар (с целогодишен или коледен дизайн), където да нанесат стандартните си ангажименти за идната седмица. След това те трябва да изберат поне две приятни дейности от списъка си и да запишат и тях в графика. Пояснете, че е важно да ги осъществят не по-малко отговорно от задълженията си.

След изтичането на седмицата, окуражете децата да споделят дали са успели да реализират своите забавни дейности, как са се почувствали от съзнателната грижа за себе си и дали биха изпълнявали практиката редовно.

Умението да се приемаме безрезервно и да проявяваме съпричастност към себе си, когато имаме нужда, е ключово за психологическото ни благополучие. Съвременните деца неизменно са засегнати от бързината, напрежението и кризисните ситуации на днешния свят. Затова да ги научим да се грижат пълноценно за себе си е сигурна инвестиция в бъдещите им успехи, здраве и щастие. Изберете си практика и опитайте днес – заслужава си!

 

Източници:

 1. Младенова, М. (2022). Какво е добротворчество и защо е полезно за учениците? Prepodavame.bg
 2. Младенова, М. (2022). Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците? Prepodavame.bg
 3. Младенова, М. (2022). 3 вида упражнения за регулиране на емоциите на учениците. Prepodavame.bg
 4. Симеонова, В. Какво представлява социалното-емоционалното учене? Prepodavame.bg
 5. The Kindness Factory, Kaplan Academics. (2020). KINDNESS CURRICULUM.
 6. Greater Good Science Center In Education. Self-compassion for students. Berkeley University of California.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали