Класната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Ловеч

Г-жа Весела Димитрова е начален учител в ловешкото Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”. В училището има около 150 ученици, като над 90% от тях са от ромски произход. 

Класната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Ловеч

Г-жа Димитрова започва работа в това училище след 4-годишен отпуск по майчинство. Докато се грижи за децата си вкъщи, Весела започва сериозно да се замисля за това в какъв свят ще растат и проучва темата за минималния отпадък. Завръщайки се в училище обаче вижда огромен контраст – хвърляне на боклуци в двора на училището или през прозореца и т.н. Затова в началото на втората си година там, когато разбира, че ще е класна на първи клас, решава да въведе политика на нулев или минимален отпадък в класната си стая. Директорката на училището напълно подкрепя идеята на Весела и след нейния пилотен опит на ниво клас, практиката може постепенно да започне да се пренася и на ниво училище.

Визитка на практиката

Име: Класна стая с нулев отпадък;

За кого е подходяща: В случая учениците са в първи клас, но практиката може да се приложи във всяка класна стая дори и на ниво училище;  

Времетраене: През цялата учебна година;

Цели: Максимално да се избегне излишният отпадък, който всяка класна стая генерира. По този начин учениците ще бъдат по-осъзнати по отношение на това какъв отпечатък оставят върху природата и как всеки един от тях може да допринесе за опазването ѝ;

Необходими материали и предварителна подготовка: Подходящи материали, които могат да се осигурят с помощта на родителите и училището: диспенсер за вода, презареждащи маркери, продукти за многократна употреба, отпадъчни материали, които да се преизползват и други подобни.

Описание на практиката

“Концепцията ни в класната стая е да преизползваме всичко, което можем, както и да използваме продукти зКласната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Ловеча многократна употреба. С малки стъпки и с идеята, че не можем да сме идеални. Практиката се реализира към момента на ниво клас, като целта е чрез различни проекти и инициативи да се въвлекат ученици и учители от цялото училище, както и хора от квартала, в който се намира училището.

Кварталът е краен, често кофите за боклук са препълнени и по поляната винаги има боклуци.” 

Дейностите в класната стая с нулев отпадък на Весела и първокласниците включват:

 

  • Вместо стик лепила използваме презареждащи се тубички.
  • Маркерите ни за дъска са многократни, когато се изпишат, ги пълним с мастило.
  • Пишем само с моливи.
  • Преизползваме стари кофички и кутии за съхранение на материали.
  • Имаме диспенсер и многократни чашки за вода, за да не носят децата пластмасови бутилки. Който си носи бутилка, е стоманена.
  • Дъската трием с вода и стари кърпи.
  • Украсата ни за празниците, както и различни неща, които изработваме, са от естествени или отпадъчни материали. Последно моделирахме с домашен пластилин. 
  • Събираме разделно хартия, стъкло, пластмаса.
  • Рисуваме върху обратната страна на стари документи.
Класната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в ЛовечОУ “Св.св. Кирил и Методий” участва в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” . 
Училища за пример” е единствената квалификационна програма за педагогически специалисти в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като поставят ученика в центъра. Програмата е двугодишна и безплатна за училищните екипи на всички общински и държавни училища в България.
 
Заявете интерес към програма “Училища за пример на сайта на “Заедно в час” и ще получите първи информация за отваряне на кандидатстването за новия випуск, как да подготвите успешна кандидатура и допълнителна информация за всички възможности и ангажименти, които включва програмата.

Учениците на Весела имат и лидерски роли. Всеки ден някой е отговорник за разделното изхвърляне на отпадъците например. Първокласниците знаят предварително какви материали ще са им необходими и ги събират с помощта на родителите си – празни кофички от кисело мляко, картонени ролки от тоалетна хартия и т.н. Никой не си тръгва от класната стая без тя да е подредена и готова за следващия ден.

Класната стая с нулев отпадък на първокласниците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Ловеч

Родителите знаят, че класната стая е с нулев отпадък и започват да дават идеи за различни инициативи – градинка на класа в двора на училището или саксии от рециклирани материали в класната стая.

Защо си струва да опитате тази практика?

“С тази практика първокласниците развиват своите умения за подкрепа на устойчивото развитие – допринасят за съхраняването на природните ресурси и се включват в природозащитни дейности.” 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2022“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали