Как учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” във Варна разглеждат различните културни епохи от различни гледни точки?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Учебни материали по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика и музика.
 • Технологии и устройства за всеки ученик.
 • Ресурси от интернет за проучване на конкретните епохи.
 • Платформа за качване на ресурсите им.
Време за активността: Около 3 месеца

Цели по предметно знание

 • Познаване и разбиране на културните епохи.
 • Изучаване на характеристиките и значимостта на всяка епоха от гледна точка на българската и световната история, литература, география и музика.

Цели по умения

 • Развиване на организационни умения чрез работата в екипи.
 • Усъвършенстване на екипната работа и комуникативни умения.
 • Развиване на умения за учене и извличане на информация чрез проучване и анализ на материали.
 • Подпомагане на критичното мислене и креативността.
 • Развиване на дигитални умения чрез работа с Trello.

Проектът “Културните епохи през моя поглед” възниква в резултат на стремежа да се съчетае изучаването на различни културни епохи с иновативен и приобщаващ подход. Проектът е създаден от вдъхновените учители Невяна Павлова-Енчева (учител по БЕЛ), Илияна Иванова (учител по история и цивилизации), Ксения Царева (учител по география) и Галина Райчева (учител по музика) от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, Варна. Те проектират урок, който превръща класната стая в сцена на творчество и обучение.

„През тази година (9. клас) учебните програми на различните паралелки се доближават най-много една до друга, като това ги прави най-подходящи за такива уроци. В 8. клас учениците са все още малки, а след това преминават към профилирано обучение, където възможностите за подобни активности са ограничени. Периодът на 9. клас е оптимален и ние, учителите, предпочитаме да работим по този начин именно тогава“, отбелязва г-жа Невяна Павлова-Енчева.

Чувствах се първо ентусиазирана, после – притеснена дали ще се справят учениците с мащабните задачи, и накрая – удовлетворена, че постигнахме максималното в нашите условия. Самата аз научих доста неща и се радвам, че бях част от екипа”, казва г-жа Иванова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1: Разпределение на екипи и задачи чрез Trello. Проектът започна с ясно разпределение на екипи и задачи, използвайки платформата Trello. Това улеснява ефикасното следене на сроковете и обмена на информация между ученици и учители. Необходими са интернет достъп и устройства.

Как учениците от ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" във Варна разглеждат различните културни епохи от различни гледни точки?

Стъпка 2: Подготовка и структуриране на информацията. Групите извършват предварителен подбор на информацията, проучвайки епохата в контекста на история, география, музика и литература. Те структурират събраното във файл и го споделят с учителите. Източниците бяха учебници и интернет.

Стъпка 3: Написване на сценарий за филм. Учениците структурират сценарий, включващ ключови събития, персонажи и сцени, след което го обсъждат с учителите за корекции. Всяка група разпределя ролите, избира костюми и реквизит, определя се време за заснемане.

“Тези уроци, иновативните, за мен са част от хобито ми. Винаги има какво да се измисля. Забавно ми беше, а и на колегите, с които работим. И на учениците им е приятно. Сигурна съм!”, отбелязва г-жа Царева.

Стъпка 4: Заснемане и монтаж на филма. Учениците се включват активно в процеса на създаване на филма – от актьорско изпълнение и режисиране, до монтаж и обработка на звука. Техниката не е професионална (в този случай) – използваме телефони за заснемане и свободни софтуери за монтаж.

Създаването на урока беше вълнуващо и ми бе интересно да наблюдавам как децата творят и създават клипчета, като преплитат стари и нови знания и използват фантазията си, артистичните си умения и креативни идеи”, разказва г-жа Райчева.

Стъпка 5: Подготовка за представянето. Всяка група формулира въпроси, свързани със заснетия филм. Учениците резюмират информацията за своята епоха и я разпределят за презентация пред публиката. Задачите са изпълнявани с телефони/лаптопи и интернет връзка.

Стъпка 6: Активности по монтаж и подготовка за представяне. Учителите предоставят ръководство по монтаж и обработка на звук, ефекти и текст. Учениците активно участват в корекциите. В същото време, всяка група подготвя въпроси за зрителите (за след премиерата) и разработват кратки резюмета за своите епохи.

Стъпка 7: Провеждане на открит урок в актовата зала. Събитието е представено в реално време в актовата зала на гимназията и стриймвано наживо през YouTube канала на медийното студио. Зрителите са други ученици и учители (общността). Участва и онлайн публика.

Прекрасно е да видиш как се обединяват различни учебни предмети в готов завършен краен продукт. Смятам, че тези проекти внасят разнообразие и позитивно настроение, както за преподавателите, така и за учениците“, вдъхновена разказва г-жа Ряпова.

Стъпка 8: Анкета за рефлексия и самооценка. В края на часа, учениците попълват анкета за рефлексия и самооценка на проекта. Въпросите на анкетата се отнасят до тяхното участие, придобитите умения и възприятието за обогатяване на образователния процес.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Проектът “Културните различия през моя поглед” е иновативен и приобщаващ подход в образованието, който активира интереса на учениците и развива множество ключови умения. Учениците усвояват учебния материал, но и развиват критично мислене, комуникативни умения и креативност. Проектът обединява четири учебни предмета, предоставяйки интегрирано и цялостно разбиране на културните епохи. Учениците демонстрират по-голяма отговорност, ангажираност и мотивация за учене. Проектът ги предизвиква да приложат знанията си в реален контекст, като създават творчески филми и представят своите идеи пред публика, а интердисциплинарната връзка помага за по-дълбоко разбиране на темите и улеснява връзката между различните учебни области. Този подход подготвя учениците за предизвикателствата на съвременния свят, където сътрудничеството, креативността и мултидисциплинарният подход са ключови.  Предимство е и приобщаващият характер на проекта. Всеки ученик има конкретна роля и важен принос към общия успех.

“Проектът не само учи, но и възпитава чрез иновативен и приложен подход, превръщайки учениците в активни творци на своето образование”, казва г-жа Невяна Павлова-Енчева.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Невяна Павлова-Енчева
Илиана Иванова, Ксения Царева, Галина Райчева и Гергана Ряпова
Екип от професионалисти, посветен на учениците в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна. Невяна Павлова-Енчева е старши учител по български език и литература и работи от 12 години в училището. Илиана Иванова е старши учител по история и цивилизации, география и икономика. Работи от 28 години в училището. Ксения Царева е старши учител по география и икономика и работи от 24 години в училището. Галина Райчева е старши учител по музика и физическо възпитание и спорт. Тя е учител от 15 години, като шест от тях в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна. Обича да спортува, както и да слуша музика, която я зарежда и вдъхновява. Гергана Ряпова е учител по информатика и информационни технологии от учебната 2023/2024 г. За всички тях е най-важно учениците им да се развиват като мислещи и емоционално интелигентни хора.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали