Как първокласниците да се научат да носят отговорност

Г-жа Михаела Божанкова е учител в ЦОУД на първи клас в столичното 97 СУ “Братя Миладинови”. Още преди началото на учебната година тя обмисля какво би искала да научат нейните бъдещи ученици отвъд предметното знание.

Решава да приоритизира личната отговорност на децата, тъй като на тях им предстои да влязат в напълно нова роля – да бъдат ученици. Откъсват се от детската градина, родителите им вече имат повече ангажименти и колкото по-бързо се адаптират към новата реалност, толкова по-уверени и независими ще бъдат. Няма да се налага някой постоянно да им казва какво да правят и да управлява времето им вместо тях. Ще започнат да развиват ценни умения и за живота след началното училище: 

“Няма да са безпомощни в пети клас, ще имат набор от опит, който да приложат, самите те да се чувстват добре, опазвайки тяхно лично пространство и вещи, дори вкъщи – умения, които да им помогнат за целия живот, ако сега не се научат ще бъде много трудно.”

Визитка на практиката

Име: Нося отговорност за класната стая и вещите на класа;

За кого е подходяща: В конкретния случай учениците са в първи клас, но практиката може да се приложи и в следващите класове;  

Времетраене: През цялата учебна година;

Цели: Работа в екип, трениране на личната отговорност и отговорността на всеки към общността на ниво клас и училище;

Необходими материали и предварителна подготовка: Не са необходими специфични ресурси.

Описание на практиката в няколко стъпки

Съгласуване с класната

Като учител в ЦОУД на първи клас Михаела работи в екип с класния ръководител, който преподава на учениците преди обед. Двете се съгласуват и решават да работят заедно за развиването на лична отговорност у всяко дете.

Изготвяне на правила и лидерски роли 

Как първокласниците да се научат да носят отговорност

Правилата на класа са записани в шестоъгълници, подредени като пчелна пита, Идеята е, че п

ървокласниците са пчелички в кошер, а всеки кошер си има правила, за да могат пчеличките да правят мед и да живеят задружно.

На специално корково табло са закачени и вълшебните думи, които помагат на пчеличките да си сътрудничат и да съжителстват в хармония.

Класът има и 6 лидерски роли, които се заемат от 6 различни отговорници на ротационен принцип всяка седмица. Това са техните отговорности на ниво клас и класна стая, но на ниво чин всеки е лично отговорен.

Как първокласниците да се научат да носят отговорност

Поставяне на очаквания

Очакванията и правилата се представят на учениците още в началото на учебната година чрез урок за правилата. По време на урока децата имат възможност да коментират предложените правила и да ги допълнят. Михаела често им подготвя и специални уроци за социално-емоционално учене

А ето и основните очаквания, които двете учителки имат към първокласниците:

Учениците са отговорни за класната си стая: те подреждат, почистват, събират си боклуците, пазят чиновете, столовете и всичко останало. Ако нацапат – чистят; ако разлеят – попиват; ако счупят – поправят; ако имат боклук – изхвърлят го в кофата. 

Друга основна отговорност е опазването на вещите на класа: топки, обръчи, въжета, тебешири – нещата за игра навън. Децата отговарят персонално за тях – при излизането Михаела разпределя отговорници и те имат задачата и отговорността да ги държат на точно определено място. Когато им омръзне да играят с дадено нещо, го връщат при останалите, а не го оставят там, където са играли. 

Лесно ли се възпитава лична отговорност?

Михаела споделя, че процесът не е бърз и лесен, но си заслужава. В началото се е налагало тя съзнателно да напомня на учениците за всяко нещо, но постепенно те започват да развиват навици и да се справят с отговорностите си самостоятелно.

Михаела забелязва и че децата започват училище на различни нива – някои ученици вече са свикнали да подреждат личното си пространство и да отговарят за вещите си, а други никога не са го правили преди това.

Класът губи и три топки за игра на двора, но Михаела кава, че това е част от процеса на учене. След всяка загуба се прави дискусия и се стига до общо решение за следващи стъпки.

А за да не забравят научените уроци през лятната ваканция, Михаела е подготвила на учениците си специални “Дневници на добрите дела”, в които всеки да си записва добрите постъпки.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали