Два града, две училища, два класа и… един урок

Могат ли учителите да помагат на децата да създават приятелства, докато учат? Разбира се! Вълнуващо е да имаш час по четене, в който, заедно с деца от друг град, можете да четете и разказвате приказки, да решавате литературни кръстословици, а след края на учебната година дори да отидете на море заедно. 

Вижте интересната среща между две учителки и 50 деца от два града в България!

Визитка на практиката

Име: Два града, две училища, два класа и… един урок

За кого е подходяща: начален етап

Продължителност: един учебен час

Необходими материали/умения: електронни устройства за свързване на двата класа, избрани приказки, предварително подготвени работни листи

Цели:

  • повишаване на интереса и ангажираността към учебния предмет;
  • осъществяване на междупредметни връзки;
  • създаване на приятелства между деца от един и същ клас, но от различни градове.

Описание на практиката:

“С колегата Боряна Петрова от ОУ “Алеко Константинов” – Димитровград дълго обмисляхме по какъв начин бихме могли да предизвикаме четвъртокласниците да четат с интерес, а не по задължение и с досада. Взехме решение да се възползваме от възможностите, които дават новите технологии, и да направим съвместен урок с учениците от двата класа в електронна среда”, споделя Руска Иванова за иновативната практика, която осъществява в класната си стая.

Чрез платформата “MS Teams” четвъртокласници от две различни училища, в различни градове на България, които учат по различни учебници, работят заедно в час по четене върху приказки за Хитър Петър.

Ето и повече информация за процеса:

Стъпка 1: Прави се анализ на литературните произведения, които са поместени в читанките за 4. клас, защото в двете училища се работи по учебници на различни издателства. Двете учителки обсъждат кои са приказките, които биха изпълнили целта – да носят веселие и смях и в тях да има подходящи поуки за децата. Избират се две приказки за Хитър Петър.

Стъпка 2: Подготвят се материали, като един от тях е QR код, чрез който учениците разкриват темата на урока – “Приказки – извор на смях и веселие”. По време на часа едно дете от класа на г-жа Иванова с телефон разчита кода и обявява темата пред останалите. Работата продължава с решаване на кръстословица. Кликнете, за да изтеглите работен лист с кръстословицата. Получената дума води след себе си следващото предизвикателство – гледане на откъс от филма “Хитър Петър” (3-минутен откъс) като децата имат за задача да разпознаят героя. Думата от кръстословицата е “магаре” и откъсът, който учителките са решили да споделят, е от филма, в който главният герой е възседнал магаре. Докато гледат филма, четвъртокласниците трябва да внимават и да познаят кой е композиторът на музиката във филма. Името му може да се види в надписите в края на филмовия откъс. В този момент им се дава за задача да намерят информация за композитора и да я представят в следващия час по музика.

Стъпка 3: Преход към самостоятелен прочит на приказките, поместени в читанките, последван от четене от единия и другия клас, за да се запознаят учениците и от двата класа с двете произведения. Едно дете от училището в Бургас чете от учебника на едното издателство, а дете от училището в Димитровград чете приказката от читанката на другото издателство. Следва допълнителна задача чрез “салата от приказки”, в която трябва да се открият “съставките” (да познаят приказките и да преразкажат една от тях). “Салата от приказки” включва две приказки от Хитър Петър (различни от тези в читанките) с разместени части. Единият клас подрежда частите на едната приказка, а другият клас – на другата.

Стъпка 4: Децата получават и задача за часа по самоподготовка – на работен лист, украсен с български шевици, да препишат вече подредените части на приказката за Хитър Петър и да оцветят шевиците. Следващият час е по изобразително изкуство и тогава учениците правят илюстрации по приказките. 

Часът предизвиква интереса на децата, на директорите на двете училища и на експерти в РУО-Хасково. Така естествено следва и друг съвместен урок, проведен в часовете по изобразително изкуство, в който четвъртокласниците изработват проекти на халища. Накрая ученик, който свири на гайда, поздравява всички с песен.

“Учениците от двата класа създадоха виртуални отношения, които в края на четвърти клас се превърнаха в реално приятелство със съвместно морско пътешествие”, споделя още Руска Иванова. 

Защо да опитате тази практика:

  • практиката предлага дейности, които изискват активното участие и внимание на децата в учебния процес;
  • използването на виртуална среда за образователни цели и сближаването на деца от различни населени места е атрактивно за учениците;
  • урокът се подготвя и води от двама учители, които оказват един на друг подкрепа и взаимно насърчават своята креативност.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали