Дигитални приятелства

Учениците прочитат два различни сценария за онлайн приятелства и обсъждат възможните рискове и ползи от общуването с непознати онлайн.

Самоосъзнатост: разбират различни видове комуникация онлайн и как те ги карат да чувстват. 

Вземане на отговорни решения: разпознават, назовават и ползват начини да предпазят личната си информация, себе си и другите в онлайн пространството.

10 мин. за работа със сценариите и 10 мин. за групова дискусия

Сценарии за онлайн комуникация

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете темата като попитате: “С кого общувате чрез чатове? Колко често?“

Поканете учениците да споделят. Продължете като попитате дали хората, с които разговарят, са приятели само онлайн или ги познават лично.

Обощете: “Днес ще говорим за онлайн приятелствата и някои от предимствата и рисковете, които ги съпътстват.” 

Прочетете

Сценарий 1

Гери е ученичка в средното училище. В класа по Биология има проект, при който всеки ученик може да води видео чат с ученик от своето „побратимено“ училище в Джапур, Индия. Партньорът на Гери за видео чата е момиче на име Кая. Гери е нервна от срещата с нея и се чуди дали ще имат нещо общо. Когато се срещат обаче, Гери бързо разбира, че Кая е много мила и че имат много общи неща. Например и двете са във TikTok. Гери е развълнувана да се срещне с Кая, защото родителите й са от Индия, а Гери винаги е искала да научи повече за това как е там. В края на чата им Кая пита Гери дали може да я последва във PhotoFun. Гери се усмихва и казва: “Разбира се!”

Сценарий 2

Гери получава съобщение на телефона си от нейния приятел CJcool11. Тя не знае истинското име и възрастта на CJcool11, но те са онлайн приятели от няколко месеца.

Те се запознават, когато той публикува коментар за една от нейните снимки във PhotoFun, снимка на нейното куче Буби. Тя отговаря и и те споделят няколко забавни истории за своите кучета.Оттогава те общуват често онлайн. Когато Гери споделя проблеми, които има в училище, CJcool11 винаги има добри идеи за справяне с тях.

Днес CJcool11 пише на Гери: „Моят досаден съсед никога не почиства след кучето си.“

А тя отговаря: “Това е грубо. Всички на моята улица винаги го правят.” След малко CJcool11 отговаря: „Наистина? На коя улица живееш?“ Гери спира. Този въпрос я кара да се чувства неудобно.

Анализирайте

Начертайте голяма диаграма на Вен на дъската. Кажете: “Заедно ще използваме тази диаграма, за да сравним двата сценария, които току-що прочетохме.”  Записвайте отговорите на класа в диаграмата на Вен, докато обсъждате. 

Поставете информация, която откриваме само за Сценарий 1 в левия квадрат.Информацията, която откриваме само за сценарий 2, ще бъдат в десния квадрат. Информация вярна и за двете истории, ще отидат по средата.

Попитайте: “Какво се случва с Гери в тези два сценария? Как се променят чувствата й?”  

Нека учениците да подкрепят отговорите си с подробности от историята. Докато учениците дават отговори, добавете ги към подходящото място в диаграмата на Вен. Ако учениците правят изявления относно пола или възрастта на CJcool11, не забравяйте да изясните, че Гери никога не е виждала или срещала CJcool11 лично и всъщност не знае тези подробности за него или нея.

Продължете с въпроса:”Какви са някои от ползите и рисковете от тези взаимоотношения за Гери?”

Поканете учениците да споделят отговорите с класа. Добавете всяка нова информация към диаграмата и добавете + или – символи до ползите и рисковете. 

Кажете: “Гери не знае със сигурност дали CJcool11 е този, за когото се представя.” Обяснете на учениците, че споделянето на лична информация с приятели, които са само онлайн, е рисковано, защото такива приятели може да имат различна възраст, пол или личност, отколкото са ви накарали да вярвате. Техните намерения за приятелство също може да са различни от това, което казват. Те може също така да искат да използват вашата лична информация по начини, които ви влияят негативно.

Обобщете

И така, какви са начините, по които бихте могли да отговорите, ако приятел, който познавате само онлайн, ви зададе въпрос, на който не се чувствате комфортно да отговорите? Какво може да отговорите?

Ако е необходимо, не забравяйте да изясните три важни предимства и рискове:

Гери научава за някой, който живее в различна страна и има различен опит. (Кая) (+)

Гери може да говори с някого, с когото може да споделя неща. (И двете приятелства) (+)

Гери никога не е виждала или говорила с CJcool11. Когато само сте разговаряли онлайн с някого, вие наистина не знаете дали той е този, за когото се представя. (CJcool11 приятелство) (-)

 

 

Важно е да изслушвате внимателно отговорите на учениците и да задавате разясняващи и задълбочаващи въпроси, ако споделят неща, с които не сте съгласни. 

Споделете с родителите за работата в часа и ги окуражете да поговорят у дома за начини, по които децата могат да отговорят на лични въпроси онлайн.

Примерни отговори:
Откажете: „Съжалявам, предпочитам да не давам такава информация в интернет.“
Променете темата: “О, човече, по-добре да не вали днес.”
Кажете това, което наистина има значение: “Няма значение как се казва улицата ми. Важното е, че е готино.”

Още полезни статии:

Интердисциплинарно обучение

Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Междупредметните връзки са едни от най-важните и значими компоненти в нашето образование. Затова въпреки че понякога темите по различните предмети за даден клас значително се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали