Благодаря за интереса към материалите

Освен наръчника по имейл ще получите допълнителни материали за екология и климатичните промени, които може да използвате.

Климатични промени - Допълнителни материали

Още статии на тема екология

Климатични промени - Допълнителни материали
Проектно базирано обучение

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен