Учителите като лидери във Финландия

Висока летва за прием в програми за подготовка на учители и ученици, които са овластени да работят на максимума си – нищо чудно, че финландската образователна система дава толкова добри резултати.

През последното десетилетие Финландия се превърна в крайна дестинация от международен образователен поклоннически маршрут. Хиляди преподаватели и разработчици на политики започнаха да посещават финландските училища и да наблюдават класните стаи, за да разберат как така тази малка скандинавска държава оглавява много от образователните класации в западния свят.

Поради естеството на работата си във финландското правителство имах възможност да се срещна с много от тези чуждестранни посетители. Често ги питам какво ще разкажат на своите семейства и приятели за финландската образователна система. Мнозина споменават доверието в учителите и високия социален статус на учителя, което допринася за това преподаването да е един от най-желаните избори на кариера сред младите финландци.

Преподаването, което се основава на сътрудничество, а не на поединична работа, право на самостоятелност, а не спускане на задачи „от горе“, и професионална отговорност, а не бюрократична отчетност – Анди Харгрийвс и Денис Шърли (2011) са установили, че всички училищни системи с високи резултати (като тези в Албърта и Онтарио, Канада, както и в Сингапур) ценят тези характеристики на работата на учителите. Това важи и за Финландия.

Лидерството на учителите в действие

За да получа свеж поглед върху това, как изглежда преподаването във финландските училища, посетих началното училище „Аврора“ в Еспоо, град в столичния метрополитен регион на Хелзинки. В разговорите ми с учителите там бързо се разкри духът на тяхната работа. Учителите се възприемаха като професионалисти, които имат както задължението, така и отговорността да планират, прилагат и оценяват резултатите от своята работа. Видях как няколко екипа от учители работят по учебната програма, обсъждат индивидуализираната подкрепа за ученици със специални нужди и разработват упражнения за уроците по математика. Директорът на училището ми каза, че работата в екип е основен принцип в цялото училище, от учителската до класната стая и че свободно блуждаещите електрони нямат работа в това училище.

Очаквам от всички учители в нашето училище да се имат за педагогически лидери“, казва Марти Хелстрьом, директорът на начално училище „Аврора“. Всички учители са активно ангажирани в разработването на учебната програма и определянето на учебните цели за своите ученици. Освен това от учителите зависи да преценят колко добре учениците им постигат учебните цели, тъй като във Финландия няма стандартизирани тестове за външно оценяване. На въпроса за ролята му на лидер на училището, Хелстрьом отговаря, че е „като лидер на оркестър. Опитвам се да извлека най-доброто от всеки отделен човек в нашето училище.“ Въпреки че „лидерството на учителите“ не е често използван термин във Финландия, повечето учители имат чувство за лидерство, като членове на професионална учебна общност в своите училища.

Най-добрите от най-добрите

Поради липсата на външно оценяване – стандартизирани тестове – и отговорността, която често съпътства този род тестове, учителите във финландските училища са свободни да упражняват това, което са научили по време на първоначалното си обучение за учители. Професионалната самостоятелност е важен фактор за това защо „най-добрите и най-умните“ във Финландия толкова често на първо място избират преподаването за кариера.

Учителите във Финландия харесват това, което правят. В неотдавнашно национално проучване за удовлетвореността от работата си учителите са най-доволната професионална група от всички (EPSI, 2012 г.). Учителите съобщават, че най-важният аспект от работата им е свободата да изразяват себе си и чувството, че могат да влияят на живота на децата. И наистина, според изследване, в ход в Университета на Ювяскюля, за удовлетвореността на учителите от работата и условията на труд, много финландски учители биха се замислили дали да не се откажат от преподаването, ако правителството ограничи тяхната професионална свобода и автономия.

Във финландските училища лидерството е тясно свързано с преподаването. Всъщност, в допълнение към лидерската си роля, повечето директори на училища във Финландия също избират да преподават. Това спомага за установяване на професионални взаимоотношения и комуникация между учителите и директора, основани на доверие. Много директори виждат себе си като част от педагогическия персонал, а не като администратор. Разпределянето на управленските задачи, подобно на примера от началното училище „Аврора“, е често срещана стратегия в много финландски училища.

Две важни поуки от образованието във Финландия

Въз основа на това, което са направили Финландия и други училищни системи, постигащи високи резултати, за извличане на най-доброто от своите училища, трябва да съществуват две условия по отношение на учителите.

Първо, учителите и учениците трябва да преподават и да се учат в среда, която ги овластява да постигат максимума на потенциала си. Когато учителите имат по-голям контрол върху изготвянето на учебните програми, методите на преподаване и оценяването на учениците, те са по-вдъхновени да преподават, отколкото когато са подложени на натиск да изнасят уроци по предписани програми и когато трябва да се подлагат на външно оценяване чрез стандартизирани тестове, за определяне на напредъка им. По същия начин, когато учениците се насърчават да намерят свои собствени начини на учене без страх от неуспеха, повечето ще учат и ще научават повече, отколкото когато са принуждавани да постигат същите стандарти под натиска на редовни тестове.

Ако образователните политики не позволяват на учителите и учениците да правят това, което считат за необходимо, за постигане на добри резултати, дори и най-добрите учители няма да могат да направят значителни подобрения в тези системи. Конкуренцията между училищата, предписанията за преподаване и учене и отчетността, основана на тестове, са най-честите токсични аспекти на днешните училищни системи. Тези политики често са основната причина толкова много учители да напускат професията.

Второ, преподаването е сложна професия, която изисква модерно академично образование. Текущите тенденции в много части на света индикират точно обратното: Счита се, че ако си умен, можеш да преподаваш; с ясни насоки и конкретни стандарти под ръка, почти всеки може да преподава. В Обединеното кралство например преквалифицират пенсионираните войници на учители, за да се справят с недостига на преподаватели. В някои други държави учителите получават право да преподават след онлайн курсове, с ограничено участие в реалния живот в класната стая или без да са работили в училище. Тези практики противоречат на това, което виждаме във Финландия.

 

Източник:

https://www.ascd.org/el/articles/teachers-as-leaders-in-finland 

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали