Лидерски екип

Лидерски
екип

Контакти

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА

Мениджър „Обучения“

тел: 0893322360

имейл: al.dimitrova@zaednovchas.bg

Може да се обръщате към нея, ако имате въпроси за обученията в курса или програма „Училища за пример“, имате обратна връзка за работата ни и искате да ни дадете предложения какво да подобрим.

Структура на обучението

Модул 1:
Ученикът
в центъра на ученето

На живо

» Кои са факторите, които допринасят за качествено учене и развитие на учениците?
» Какви лидерски/педагогиче-ски практики поставят ученика в центъра?
» Кои са ключовите цели на училището/в моята класна стая?

Модул 2:
Силата на наблюдението

1 и 2 декември 2023

Синхронно, онлайн

» Какви са измеренията на екипната работа в училище?
» Какво представлява Професионална учеща се общност (ПУО) и как да я използваме, за да осигурим преподаване с фокус ученикът?
» Как да провеждаме екипни срещи с приложение на алгоритъм за дискусиите?

Модул 3:
Данните
на фокус

Синхронно, онлайн

» Как да развиваме система за събиране и анализ на данни (ниво кл. стая и ниво училище)?
» Каква система за управление на качеството подкрепя развитието на училището?
» Какви данни събираме, как ги анализираме и как ги използваме при вземането на решения (ниво класна стая и ниво училище?

Обобщение
на
годината

На живо

» Какво постигнахме в първата година?
» Какво научихме и искаме да споделим с колеги?

Модул 4: Планиране и управление на промяната

Синхронно, онлайн

» Как да управляваме качеството на учене и преподаване в училище?
» Какви практики подкрепят професионалното развитие на всеки учител?
» Каква е връзката между личностното и професионалното развитие?

Модул 5:
Поглед в бъдещето

Синхронно, онлайн

» Какви са целите ни оттук насетне?
» Как да ангажираме повече колеги да работят съвместно и да поставят ученика в центъра?
» Как продължаваме да „въртим колелото“ на учещата организация?

Годишна
среща

На живо

» Какво научихме през тези две години?
» Как продължаваме заедно напред?

Дати за Модул 2 и 3

ЛИДЕРСКИ ЕКИПИ

ГРУПА 1

Модул 2: 1 декември 2023

Модул 3: 15 март 2024

 • Първо основно училище “Васил Левски”, Вълчедръм
 • ПТГ “Д-р Никола Василиади”, Габрово
 • Основно училище “Граф Николай Игнатиев”, Граф Игнатиево
 • Начално училище “Св.св. Кирил и Методий”, Долни Дъбник
 • Средно училище “Крум Попов”, Левски
 • Основно училище “Отец Паисий”, Огняново
 • Средно училище “Любен Каравелов”, Пловдив
 • Основно училище “Христо Ботев”, Ресен
 • 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, София
 • Професионална гимназия по селско стопанство “Бузема”, София
 • Професионална гимназия по електротехника и автоматика, София
 • Средно училище “Георги Бенковски”, Тетевен
 • Професионална гимназия по икономическа информатика “Джон Атанасов”, Търговище
 • Основно училище “Св. св. Кирил и Методий “, Хасково
 • Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Ямбол

ЛИДЕРСКИ ЕКИПИ

ГРУПА 2

Модул 2: 2 декември 2023

Модул 3: 16 март 2024

 • Немска езикова гимназия “Гьоте”, Бургас
 • Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Академик Благовест Сендов”, Варна
 • Средно училище “Васил Левски”, Вълчи дол
 • Средно училище ” Христо Смирненски”, Койнаре
 • Обединено училище “Христо Ботев” гр. Стамболийски, Стамболийски
 • Средно училище “Петко Рачев Славейков”, Трявна
 • Трето основно училище “Петко Рачов Славейков”, Търговище
 • Обединено училище “Христо Ботев”, Цонево
 • Трето основно училище “Димитър Благоев”, Шумен

МОДУЛИ