Силата на наблюдението

МОДУЛ 2 декември 2023 Випуск 4, Лидерски екип

Лидерски екип, Модул 2

Силата на наблюдението

Курсът “Силата на наблюдението” работи в посока на надграждане на разбирането и уменията както за събиране на свидетелства по Стандарта за качествено преподаване от учебните часове, така и за подкрепа на колегите от педагогическия екип и широкия екип. Ще се задълбочим върху уменията за активно слушане с цел провеждане на задълбочени професионални разговори. Ще продължим самоанализа по Критериите за качествено управление и ще набележим конкретни стъпки във връзка със следващите наблюдения в учебни часове.

Програма за 1 декември, петък

Силата на наблюдението

Програма за 2 декември, събота

Силата на наблюдението

Други курсове от Училища за пример

Силата на наблюдението

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА Преглед на подробности за Курс ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин

Виж съдържанието
Не е регистриран
Този курс в момента е затворен

Курс Включва

  • 7 Уроци