„Дари храна, дари любов” или как учениците от с. Дълго поле сътворяват добрини по Коледа

Обединено училище „Христо Ботев” се намира в малко селце близо до гр. Пловдив. То се помещава в стара военна сграда, която изобщо не е строена с цел да отговаря на нуждите на ученици. В него се обучават неголям брой деца от различни етноси. Те не разполагат с много възможности за смислени занимания в свободното си време. В с. Дълго поле има само малка библиотека, разположена в кметството. Няма действащо читалище, защото сградата му не е годна за използване. Няма младежки спортен център или дори физкултурен салон.

Накратко – основният шанс на децата да изявят талантите и способностите си е инициативността и изобретателността на педагогическия екип, който отговаря за тях. Несгодите на материалната база не обезсърчават учителите, а напротив – те влагат сърце, усилия и ентусиазъм в опитите си да осигурят на учениците благоприятна среда за развитие. Училището постоянно реализира разнообразни проекти, работи съвместно с организации, посветени на качественото образование (сред тях фондация „Заедно в час” и ЦМЕДТ „Амалипе”), поддържа множество клубове по интереси и окуражава самоуправлението чрез училищния парламент.

Г-жа Величка Гонева е част от сплотения преобладаващо млад екип и преподава ИКТ на децата от V до Х клас. Отраснала в селото, тя се чувства ангажирана с проблемите на хората от общността, които познава от дете, както и с личностното израстване на учениците си. Това я провокира да поеме ръководството на училищния парламент и в ролята на ментор и помощник да насърчава децата за позитивни обществени изяви и гражданска активност.

„Исках да ги окуража да се научат да дават, без да очакват нищо в замяна; да осъзнаят колко малко е нужно, за да бъде един човек истински зарадван. Учениците имат нужда от публичност – да споделят хубавите неща, които са направили, с родители и близки.”

Визитка на практиката

Име: „Дари храна, дари любов”

Подходяща е за: ученици в прогимназиален и гимназиален етап

Прилага се: кампанийно 1-2 пъти в рамките на учебната година около големи празници като Коледа и Великден

Необходими материали: по-дълбоки кашони, красива опаковъчна хартия, принтирани информационни флаери, подаръчни торбички

Информация за учителя: Величка Гонева е учител по ИКТ на ученици от V до Х клас в Обединено училище „Христо Ботев”, с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив. Преди няколко години решава да се пробва с учителската професия, вдъхновена от майка си, която е педагог с десетилетия опит. Открива, че работата с деца наистина ѝ харесва и е благодарна за богатствата, които техният свят разкрива пред нея.

Цели:

  • развива уменията на младежите за общуване, организация, работа в екип и отговорно вземане на решения;
  • формира у учениците нагласи на съпричастност към нуждаещите се от помощ и уважение към възрастните членове на общността;
  • насърчава гражданската активност и инициативност на децата, както и усещането „от мен зависи”;
  • осмисля по ползотворен начин свободното време на учениците, като осигурява поле за изява на знанията и творческите им способности.

Описание на практиката

Идеята за събиране и даряване на трайни хранителни продукти на нуждаещи се хора от общността е възникнала на среща на училищния парламент още през 2019 година. Поради ограниченията, свързани с Ковид пандемията обаче, тя се реализира за пръв път миналата Коледа. В момента тече второ издание на инициативата и децата с нетърпение чакат 22 декември, когато ще раздадат своите подаръци на самотни хора в нужда.

Училищният парламент се състои официално от 7 ученици, излъчени от всяка паралелка от ІV до Х клас, но редовно в срещите се включват и още поне толкова доброволци. Под ръководството на г-жа Гонева този екип от деца отговаря за организацията, но реално в събирането на продукти се включват всички – ученици, учители, родители и общност.

Стъпка 1 – Подготовка и разпространение на информация. Първо учениците създават емблема на дарителската кампания. За целта използват онлайн инструмент за дизайн със свободен достъп (Canva) и получават малко дигитално съдействие от страна на г-жа Гонева. После подготвят информационни флаери, които включват емблемата, подходящи изображения и кратки обяснителни текстове. Разпечатват ги на принтера в училище и ги разлепят на подходящи места из селото, за да информират жителите за предстоящата инициатива. Накрая се изработват кутии за даренията от по-дълбоки кашони, облепени с красива опаковъчна хартия.

Стъпка 2 – Списък с нуждаещи се и събиране на дарения. Учениците организират срещи със собствениците на трите големи магазина в селото и ги ангажират да съдействат на кампанията. Първоначално г-жа Гонева ги придружава за подкрепа, но впоследствие децата уговарят и провеждат нужните разговори сами. Във всеки магазин се поставя кутия, където хората могат да оставят трайни хранителни продукти. Продавачите подпомагат инициативата, като дават разяснения и насърчават клиентите да се включат. В училището също са поставени кутии  за събиране на продукти от ученици, учители и родители. Междувременно се реализира среща и с кмета на селото, който поема пред децата ангажимент да се изготви списък с възрастни и самотни хора в нужда. Отново г-жа Гонева е с учениците само при първия разговор, след което те самостоятелно водят по-нататъшната комуникация.

Стъпка 3 – Разпределяне на продуктите и посещение на нуждаещите се. След изтичането на срока за събиране на продукти учениците ги разпределят в подаръчни торби, които съответстват на броя хора в списъка. Молбата за дарения е за продукти, но някои дарители избират да пуснат в кутиите и пари. Учителите също събират помежду си пари и получените средства се използват, за да се дозакупят продукти, които са в по-малко количество, така че подаръците да са равностойни. Изготвя се доклад, в който подробно се описват всички получени дарения. Накрая групата от ученици заедно с г-жа Гонева обикалят домовете на нуждаещите се и ги радват с подаръците и компанията си. В миналогодишното издание на кампанията са подарени 17 торби с трайни хранителни продукти на самотни хора от селото.

Защо да опитате тази практика?

В рамките на изпълнението на дарителската кампания учениците развиват важни социално-емоционални умения и нагласата да бъдат активни и инициативни членове на своята общност. Децата работят в екип и успехът на инициативата им зависи от това всеки да изпълни отговорно поетите задачи. Развиват умения за общуване както помежду си, така и с представители на институции и местния бизнес. Опознават хората от общността, повишават съзнателността си за техните проблеми и си дават сметка, че могат ефективно да работят за решаването им.

Емоциите при срещите с възрастните хора са разтърсващи и за двете страни. Очите на г-жа Гонева се пълнят със сълзи при спомена: „Въпреки беднотията, тези хора ни посрещнаха сърдечно и настояваха да ни почерпят. Една жена беше с две патерици и едва ходеше, но ги остави, за да ни прегръща и целува, сякаш сме най-близки приятели.” Едно дете споделя: „Леле, госпожо, направо настръхнах, като ни посрещнаха така.” Безспорно, компанията на младежите се оказва по-ценна за възрастните самотници от материалната помощ. Родителите са силно впечатлени, че именно техните деца са реализирали подобна кампания, каквато по-скоро очакват от официалните институции в селото.

Казват, че апетитът идва с яденето. Още по време на срещите, ученик се сеща: „Ама, госпожо, еди-кой-си също е самотен, ние и него трябва да посетим, защо не сме го включили в списъка?” Друг ученик пита: „По Великден ще го повторим ли?” 

Младежите започват сами да търсят информация на кого още могат да помогнат. В рамките на изминалата година децата от с. Дълго поле са участвали още в кампании за събиране на дарения в полза на български деца в Украйна и за подпомагане на бедстващите семейства в Карловско.

„Дари храна, дари любов” или как учениците от с. Дълго поле сътворяват добрини по Коледа

За какво да внимавате при реализация на практиката?

От позицията на опита г-жа Гонева съветва:

  • да стартирате кампанията поне един месец по-рано, за да има достатъчно време да се проведат всички организационни дейности;
  • да се постараете да въвлечете колкото е възможно повече доброволци, които да съдействат;
  • да предвидите периодично да се изпразват кутиите с дарените продукти, които да се съхраняват на подходящо място в училище с ограничен достъп;
  • по възможност да намерите човек, който познава добре мястото и хората, при които ще отидете, за да улесни провеждането на срещите.

Ползите от добрите дела за тези, които ги извършват, са многократно доказани. Добрините развиват уменията ни и ни правят по-щастливи, по-здрави и по-успешни. Ако описаната практика ви очарова, вдъхновете се с още подобни идеи в поредицата за добротворчески практики.

Практиките са селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 28 – 29 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, включете се в инициативата “Добрите пракитки на фокус” и разкажете за нея!

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали