Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

За проекта - Билингви

Проектът "Разбираш ли езика на училището"

За проекта - Билингви

Букварът “Четем с Ася и Явор” и допълващите материали към него са първият цялостен продукт на проекта “Разбираш ли езика на училището”. Целта на проекта е да създаде полезни материали за обучение и подкрепа на ученици с различен майчин език от българския.

Проектът се реализира от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” и сдружение “Интернационална Асоциация ЕдюкАрт”, като разработваме материали и полезни ресурси, които да подкрепят едни от най-уязвимите ученици в образователната ни система и техните учители. От 2021 г. като трети партньор в проекта се присъедини и фондация “Тръст за социална алтернатива”.

Защо този проект е толкова важен

Според различни статистики децата с различен майчин език, които започват училище в България са около 20%. Често именно невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в училище, е сред причините тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е началото към отпадането от образователната система.

В допълнение в България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български като втори език, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори.

Букварът "Четем с Ася и Явор"

Букварът “Четем с Ася и Явор” и допълващите материали към него са създадени със специален фокус върху деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на четенето.

Затова и той е ценен ресурс и инструмент не само за децата с различен майчин език от българския, но и за:

  • деца с български език като майчин, които по различни причини изпитват затруднения с четенето в началното училище до 2.-3. клас;
  • български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с българския език;
  • всички деца, които искат да се научат да четат.

Учебните материали са разработени от специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие. В тях са взети под внимание основните затруднения на децата при усвояване на четенето. Материалите са апробирани в класни стаи и работата на специалист логопед.

Повече за ключовите аспекти и концепцията на буквара вижте във файла тук.

Как финансираме проекта

Финансирането на проекта се осъществява с публична дарителска кампания, в която се включиха стотици хора от цял свят и продължава и в момента. 

Благодарение на съмишленици като Нгуен Ле проекта беше подкрепен с финансиране и Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон като част от нейните “Инициативи на общността”. 

Проектът продължава да набира дарения и в момента, а през следващата година ни предстои да създадем още полезни материали: 

  • Наръчник за интегрирана езикова подкрепа за учители 
  • Наръчник за езиково подкрепящия учител по математика за 1-2 клас
  • Наръчник за езиково подкрепящия учител по български език за 1-3 клас (част 1: Развитие на речниковия запас, род и число на същ. имена) и др.

Паралелно с това планираме и организираме обучения, с които подкрепяме учителите да могат още по-добре да подкрепят едни от най-уязвимите си ученици.

Партньори

В медиите

Научете повече за буквара и материалите.