Ученически екопроекти

Ученически екопроекти

Prepodavame.bg отправя специално предизвикателство към вас и вашите ученици!

Обявяваме конкурс за ученически проекти в областта на екологичното образование. Три ученически екипа ще имат възможност да спечелят награди за облагодаряване на средата в своето училище и да проведат работилници с образователната общност на преподаваме на събитието Добрите практики на фокус 2024.

Какви проекти могат да участват в конкурса?

Основната цел е ученическите проекти да работят за някоя от следните цели:

 • Информиране на общността за конкретен екологичен проблем и неговото решение
 • Провеждане и популяризиране на резултати от експеримент
 • Предложение за подобряване на въглеродния отпечатък в общността

В конкурса могат да участват групи, сформирани от ученици от едно училище от 5 до 12 клас. Важно е да описват ясно целите, използваните методи и постигнатите резултати от целия екип.

Ученически екопроекти
Ученически екопроекти

Каква е наградата?

Голямата награда за трите най-добри проекта ще бъде парична и ще даде възможност на учениците да реализират своята идея и да облагородят средата в своето училище.

Награда първо място – 1000 лв.; Награда второ и трето място – 400 лв.

*Сумите следва да изхарват за закупуване на материали за реализиране на идеята, допустимите разходи са насочени към покупки на материали за това. За всеки разход следва да бъде предоставена фактура и ясно проучване на цените.

Защо да се включите?

 • Пряка възможност за популяризиране на работата на учениците, което неимуверно ще окаже влияние върху тяхната мотивация за работа и учене
 • Директен начин да превърнете училищната среда в пространство, което подкрепя устойчивото развитие в класната стая
 • Директен начин да създадете учебно преживяване, свързано с реалния свят
 • Възможност да подкрепите учениците в развиването на редица умения
 
Ученически екопроекти

Проектите ще бъдат оценени от жури по следните критерии:

1) Яснота на проблема, за който се предлага решение:

 • Колко добре е обяснен проблемът?
 • Каква е неговата актуалност и значимост за общността?

2) Оригиналност на идея:

 • Какво е новаторското предложено в решение на проблема?
 • Различава ли се от досегашните подходи и практики?

3) Ефективност на методите:

 • Каква е надеждността на използваните методи за анализ и решение на проблема?
 • Доколко методите са адаптирани към конкретния проблем и ситуация?

4) Постижения и резултати:

 • Какви конкректни резултати са достигнати след прилагането на предложението решение?
 • Какви доказателства има за ефективността на проекта, например статистически данни, анкети или други инструменти за имерване?

Изпратете резултатите от работата на учениците до 28.02 на тази форма

Какво може да ви помогне да подкрепите учениците в процеса?

Разбира се, че е възможно учениците ви да не успеят да стигнат до реализиране на подобна идея, ако никога не са работили активно по темата. Разгледайте нашите предложения за проектно-базирани дейности, с които да подкрепите учениците си в процеса и те да кандидатстват със своята работа! линкове към наръчници

Ученически екопроекти

Наръчник " В час с климатичните промени"

Ученически екопроекти

Наръчник "В час с климатичните промени" 2

Инициативата се случва с подкрепата на

Ученически екопроекти