Ученически еко проекти

Ученически еко проекти

Prepodavame.bg отправя специално предизвикателство към вас и вашите ученици!

Обявяваме конкурс за ученически проекти в областта на екологичното образование. Три ученически екипа ще имат възможност да спечелят награди за облагодаряване на средата в своето училище и да проведат работилници с образователната общност на prepodavame.bg на събитието "Добрите практики на фокус" 2024.

Какви проекти могат да участват в конкурса?

Основната цел е ученическите проекти да работят за някоя от следните цели:

 • Информиране на общността за конкретен екологичен проблем и неговото решение
 • Провеждане и популяризиране на резултати от експеримент
 • Предложение за подобряване на въглеродния отпечатък в общността

В конкурса могат да участват групи, сформирани от ученици от едно училище от 5. до 12. клас. Важно е да описват ясно целите, използваните методи и постигнатите резултати от целия екип.

Ученически еко проекти
Ученически еко проекти

Каква е наградата?

Голямата награда за трите най-добри проекта ще бъде парична и ще даде възможност на учениците да реализират своята идея и да облагородят средата в своето училище.

Награда първо място – 1000 лв.; Награда второ и трето място – 400 лв.

*Сумите следва да изхарчат за закупуване на материали за реализиране на идеята, допустимите разходи са насочени към покупки на материали за това. За всеки разход следва да бъде предоставена фактура и ясно проучване на цените.

Защо да се включите?

 • Пряка възможност за популяризиране на работата на учениците, което неминуемо ще окаже влияние върху тяхната мотивация за работа и учене
 • Директен начин да превърнете училищната среда в пространство, което подкрепя устойчивото развитие в класната стая
 • Директен начин да създадете учебно преживяване, свързано с реалния свят
 • Възможност да подкрепите учениците в развиването на редица умения
 
Ученически еко проекти

Проектите ще бъдат оценени от жури по следните критерии:

1) Яснота на проблема, за който се предлага решение:

 • Колко добре е обяснен проблемът?
 • Каква е неговата актуалност и значимост за общността?

2) Оригиналност на идея:

 • Какво е новаторското предложение за решение на проблема?
 • Различава ли се от досегашните подходи и практики?

3) Ефективност на методите:

 • Каква е надеждността на използваните методи за анализ и решение на проблема?
 • Доколко методите са адаптирани към конкретния проблем и ситуация?

4) Постижения и резултати:

 • Какви конкректни резултати са достигнати след прилагането на предложеното решение?
 • Какви доказателства има за ефективността на проекта, например статистически данни, анкети или други инструменти за имерване?

Конкурс за ученически еко проекти - 2024 г.

Срокът за подаване на кандидатури в конкурса за ученически еко проекти бе 28 февруари 2024 г. 

Очаквайте резултатите в края на м. март. 

Какво може да ви помогне да подкрепите учениците в процеса?

Разбира се, че е възможно учениците ви да не успеят да стигнат до реализиране на подобна идея, ако никога не са работили активно по темата. Разгледайте нашите предложения за проектно-базирани дейности, с които да подкрепите учениците си в процеса и те да кандидатстват със своята работа! 

Ученически еко проекти

Наръчник " В час с климатичните промени"

Ученически еко проекти

Наръчник "В час с климатичните промени" 2

Инициативата се случва с подкрепата на

Ученически еко проекти