Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2

Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2

За наръчника

Климатичното образование е един от начините да провокираме учениците да видят взаимовръзки между различни науки, да упражняват критичното си мислене и креативност, тъй като предизвикателствата пред климата все още нямат едно решение. Това е прекрасен начин да създадем учебен процес, който има връзка с реалността и провокира активността на учениците.

Земя, вода, въздух са основните ресурси, които всички използваме и които са необходими за съществуването ни. Начинът, по който ги експлоатираме поставя под реална заплаха качеството им, което съответно заплашва качеството и на нашия живот. Много често такива приказки звучат като далечни апокалиптични прогнози и до някаква степен в обществото продължават да се водят дебати кои промени в климата са естествени и кои са причинени от човешкия фактор. В този наръчник не целим да ви убедим да заемате страна. Работата по него ще помогне на вас и вашите ученици да формулирате аргументирана идея, базирана на конкретни факти, която да Ви позволи да разглеждате критично и конструктвино темата за климатичните промени. 

 

Какво съдържа:

1. 3 тематични раздела

2. Над 20 дейности за активно учене и изследване на дадената тема

3. Междупредметни връзки и засилен STEM фокус

4. Идеи за проектно базирано обучение

Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2

Кои са трите тематични раздела

Въздух

Съдържанието е замислено като част от усилията ни в борбата с климатичните промени - тринадесетата цел на Организацията на обединените нации в посоко устойчиво развитие. В Тема “Въздух” се разглежда въздействието свързано с явленията: горещите вълни и градски топлинен остров.

Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2
Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2

Вода

В Тема “Вода” се разглеждат въздействията, свързани с явленията промяна в режима на валежите и засушаване.

Земя

В Тема “Земя” се разглежда въздействието, свързано с явлението: недостиг на храна.

Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2

Готови дейности, експерименти и проекти

50+

Дейности за активно учене

3+

Идеи за проектно базирано обучение

30+

Допълнителни
ресурси

Етапи на преподаването на един раздел

Етап 1

Предварителна подготовка

Етап 2

Ангажиращо въведение в раздела

Етап 3

Активно учене чрез изследване и експерименти

Етап 4

Приложение на наученото чрез проект за общността

Етап 5

Участие в конкурс за най-добър проект

Свали трите раздела безплатно

Наръчник "В час с климатичните промени" - част 2