Гражданско образование и европейските избори

Над 30 урока и работни листове, с които да ангажирате децата и да развиете тяхното критично мислене и гражданска активност

Гражданско образование и европейските избори

Защо да използвате уроците и работните листове

Методология

Утвърдена и изпробвана с фокус върху цялостното развитие на учениците.

Детайлни инструкции

Подробно разписани уроци, инструкции и въпроси, които изискват минимална подготовка от ваша страна.

Готови материали

Работни листи към всеки урок за упражнения на учениците. Готови за разпечатване и раздаване.

Подходящи за всички

Уроците могат да бъдат използвани както в час на класа и различни предмети, така и в извънкласни занимания и клубове.

Създаване и управление на ученически съвет

Ако искате да ангажирате учениците във вашето училище като изградите работещ ученически съвет, или вече имате такъв, но той не работи ефективно. Този наръчник съдържа всичко необходимо за да го постигнете.

Гражданско образование и европейските избори

Уроци и работни листове за час на класа

Уроци и работни листове за дебати и дискусии

Материалите са създадени като част от проект “Как да преподаваме активно гражданство?”, съфинансиран от Европейския съюз.

Гражданско образование и европейските избори
Гражданско образование и европейските избори