Чуваме ли ги? Или каква е степента на детското участие в българското училище?

Децата несъмнено са най-често сниманите и най-малко слушаните членове на обществото.  (R.Hart, 1992: 9) Истинското детско и младежко участие е основано на вярването, че децата…