Етикет: Игри за мозъка

Ко-регулация е начин на взаимодействие между учители и ученици, който има за цел да подпомогне децата да регулират своето емоционално