Структура на обучението

Модул 1:
Ученикът
в центъра на ученето

На живо

» Кои са факторите, които допринасят за качествено учене и развитие на учениците?
» Какви лидерски/ педагогически практики поставят ученика в центъра?
» Кои са ключовите цели на училището/в моята класна стая?

Модул 2:
Преподаване с ученика в центъра

Синхронно, онлайн

» Как културата на класната стая подобрява резултатите на учениците?
» Как да развиваме ефективни стратегии за учене у учениците?

Модул 3:
Решения базирани на данни

Синхронно, онлайн

» Какво представлява Професионална учеща се общност (ПУО) и как да я използваме, за да осигурим преподаване с фокус ученикът?
» Как да провеждаме екипни срещи с приложение на алгоритъм за дискусиите?

Обобщение
на
годината

На живо

» Какво постигнахме в първата година?
» Какво научихме и искаме да споделим с колеги?

Модул 4: Сътрудничество в училище

Синхронно, онлайн

» Как оценяването подкрепя ученето?
» Как да развиваме инициативност у учениците си?

Модул 5:
Поглед в бъдещето

Синхронно, онлайн

» Как да подкрепим колегите си да надграждат практиките си?
» Как да организираме ученето на учителите в училище, така че ученикът да е в центъра във всички класни стаи?

Годишна
среща

На живо

» Какво научихме през тези две години?
» Как продължаваме заедно напред?