Социално-емоционално учене в часовете по география

Asset 29

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по география?

Интегрирането на СЕУ в предмета география и икономика е отличен начин, по който учениците могат да задълбочат своите личностни умения, знания и осъзнатост към проблемите на света.

1. СЕУ в часовете по география е от ключово значение за изграждането на умения като социална осъзнатост и отговорно вземане на решения,за да могат учениците да взаимодействат, да си сътрудничат и да се учат от хора с различен произход.

СЕУ в часовете по география

2. Много от темите, които днес засягат човечеството, от климатичните промени, през правото на свободно придвижване до икономическа справедливост, могат да бъдат включени в ученическия свят през предмета география. Именно в него социално-емоционалните умения играят ключова роля за припознаването на тези предизвикателства като обща и лична отговорност.

СЕУ в часовете по география

3.Изследванията показват, че СЕУ не само подобрява академични резултати, но също така увеличава просоциалното поведение (като доброта, споделяне, и съпричастност), подобрява нагласите на учениците към училище, и намалява депресията и стреса сред учениците.

СЕУ в часовете по география

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

Стратегии за развитие на СЕУ

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая