fbpx

Заявете материали за деца билингви


Важно! На този етап можем да изпращаме хартиени материали единствено на територията на България. Попълването на тази форма не гарантира, че ще получите печатни материали, а е единствено заявка. Доставката на всички материали става чрез Еконт и е за ваша сметка. При необходимост ще се свържем допълнително с вас.

В тази форма може да направите предварителна поръчка* за първите материали, които са резултат от работата ни по проекта "Разбираш ли езика на училището". Те са създадени да подкрепят ученици, които растат в многоезична среда, не говорят български като майчин или имат затруднения с усвояването на български език.

Пълният пакет материали съдържа:
- Буквар за деца (печатно или дигитално издание)
- Моите букви (печатно или дигитално издание)
- Буквар за учителя (печатно или дигитално издание) - Диагностика 2-4 клас (онлайн издание)
- Диагностика 4-12 клас (онлайн издание)
- Наръчник за интегрирана езикова подкрепа (онлайн издание) - Публикувани статии и материали за деца билингви и работата с тях
- Имейл бюлетин с допълнителни ресурси за работа с деца билингви


БОНУС! Допълнителни видеа с инструкции и насока за използване на учебните материали. Обучението на деца билингви е най-ефектнивно, когато материалите се използват и са придружени с допълнителна подкрепа и обучения за учителя или родителя. За това ви насърчаваме да изгледате и прочетете предоставените материали и да се включите в колкото се може повече събития и обучения.

Всички тези материали са безплатни за използване, защото вярваме, че тяхната социална значимост е голяма и искаме да достигнем до максимално много учители и ученици, които да ги използват.

Ако заявявате хартиени материали, то това е заявка за предварителна поръчка. Печатните материалите ще бъдат готови в през септември 2021. Ще пишем допълнително с информация кога може да ги очаквате. Материалите са безплатни, но разходите за куриер остават за ваша сметка. В момента можем да поемем заявки за печатните издания само за България. Ако имате интерес към материалите от чужбина, моля да отбележите изрично, за да ви изпратим всички материали само в онлайн формат и да обсъдим има ли варинт да ги вземете от България.
В тази форма може да заявите материали, които са резултат от работата ни по проекта "Разбираш ли езика на училището". Те са създадени да подкрепят ученици, които растат в многоезична среда, не говорят български като майчин или имат затруднения с усвояването на български език.

Пълният пакет материали съдържа:
- Буквар за деца (дигитално издание)
- Моите букви (дигитално издание)
- Буквар за учителя (дигитално издание) - Диагностика 2-4 клас (онлайн издание)
- Диагностика 4-12 клас (онлайн издание)
- Наръчник за интегрирана езикова подкрепа (онлайн издание) - Публикувани статии и материали за деца билингви и работата с тях
- Имейл бюлетин с допълнителни ресурси за работа с деца билингви


БОНУС! Допълнителни видеа с инструкции и насока за използване на учебните материали. Обучението на деца билингви е най-ефектнивно, когато материалите се използват и са придружени с допълнителна подкрепа и обучения за учителя или родителя. За това ви насърчаваме да изгледате и прочетете предоставените материали и да се включите в колкото се може повече събития и обучения.

Всички тези материали са безплатни за използване, защото вярваме, че тяхната социална значимост е голяма и искаме да достигнем до максимално много учители и ученици, които да ги използват.


Ако сте родител посочете вкъщи или опишете кратко.
Количество и Доставка
"Букварът" и "Моите букви" вървят в комплект за всяко дете, а ръководството за учителя съдържа инструкции и допълнителна методика за използването на материалите. Макар разпротсранението на материалите да е "безплатно" всяко едно копие е платено от дарители и партньори и бройките са ограничени. Моля поръчвайте минималния необходим брой, за да достигнат материалите до максимално много деца.

Пример: Ако сте учител, който преподава на клас с 21 деца, поръчайте 21 броя от буквара и 1 буквар за учителя.Моля, изпишете единствено името на населеното място. Без гр. с. и др.

Научете повече за буквара и материалите.