Модул 2 ПЕ Випуск 2024

Модул 2 ПЕ Випуск 2024

ПРЕПОДАВАНЕ С УЧЕНИКА В ЦЕНТЪРА

Дати на провеждане: 

Формат и място на провеждане: Синхронно, дистанционно – онлайн

Учебни групи:

  • Списък за дата
  • Списък за дата

РЕСУРСИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО