ЗАДАЧА 2 – Приложение

Вие сте екип астрономи он Националната обсерватория в “Рожен”. Една вечер, докато наблюдавате спокойно нощното небе и пиете мурсалски чай, получавате критично съобщение. Всички навигационни сателитни системи са сринати. Български кораб трябва много спешно да отплава от пристанището в Бургас утре вечерта  по важни въпроси, свързани с националния интерес. Капитанът и моряците имат нужда от вашата помощ, за да създадете карта на нощното небе, която те да използват, за да се ориентират в открито море. 

Какво?

  • Създаваме карта на нощното небе;
  • Създаваме легенда на картата и насоки за моряците как могат да използват картата. 

Как?

  • Работим в екип и разпределяме задачите и отговорностите (кой следи за коректността на информацията, кой картографира, кой подготвя легендата, кой съблюдава времето);
  • Връщаме се към наученото от вчера;
  • Уверяваме се, че цялата необходима информация за съзвездията е отбелязана на картата (форма, наименование, главни звезди, най-ярка звезда) 
  • Генерираме въпроси към капитана, които да ни помогнат по-ефективно да подкрепим моряците в тяхната мисия.

Колко време?

  • 25 мин