--- 26 октомври | 18:30 ---

Webinar: Как да преподаваме успешно на деца билингви

Голяма част от учениците, на които преподавате, са с различен майчин език? Не сте сигурни как да осъществите езикова подкрепа, а в същото време да преподавате и предметно знание? Търсите начини как да бъдете максимално полезни на учениците и да ги подкрепите в овладяването на четене, писане и правилно говорене на български?

Този уебинар е точно за вас!

Голяма част от учениците, на които преподавате, са с различен майчин език? Не сте сигурни как да осъществите езикова подкрепа, а в същото време да преподавате и предметно знание? Търсите начини как да бъдете максимално полезни на учениците и да ги подкрепите в овладяването на четене, писане и правилно говорене на български?

Този уебинар е точно за вас!

По време на уебинара ще научите

Обучение на билингви

Как да подходим към децата билингви. Обща рамка, как се учи втори език като немайчин и какви са особеностите, които да имаме предвид като учители и родители.

Езикова подкрепа

Какво представлява интегрираната езикова подкрепа? Как да работим с децата билингви по различни предмети, работа с лексика, езиково подкрепящи материали и работа с текст.

Материали и помагала

Ще научите как да използвате всички налични ресурси за да работите по-ефективно с деца билингви. Диагностика на резултати, интегрирана езикова подкрепа и др.

БОНУС! Всеки регистрирал се на уебинара ще получи безплатно и специалния нов Наръчник за интегрирана езикова подкрепа, който дава конкретни насоки на учителите по различни предмети как да подкрепят учениците билингви, независимо какъв предмет преподават. Наръчникът ще бъде представен за пръв път по време на уебинара.

Наръчник за интегрирана езикова подкрепа

Кои са водещите

Александрина Андреева
Александрина Андреева
Александрина е координатор „Обучение и подкрепа на учители“ в Заедно в час от 2017 година. Две години е част от програмата "Нов път в преподаването" като учител в следобедните занимания на деца от 3 и 4 клас в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово. Интересът ѝ към подкрепата на деца с майчин език, различен от българския, възниква именно докато е учител и близо половината ѝ ученици срещат сериозни затруднения с ограмотяването. Работата с учители, които срещат подобни затруднения в класната стая я води до търсене на различни стратегии за справяне - повишаване на резултатите на учениците и подкрепата на учителите.
Злати Минкова
Злати Минкова
Златина Минкова e специалист "Обучение и развитие" в програма “Училища за пример” на Заедно в час, като преди това трупа опит като обучител на учители в другата програма на Заедно в час "Нов път в преподаването". Между 2016 и 2019 г. е учител по същата програма, като преподава на ученици в с. Граф Игнатиево до Пловдив. Завършила е Българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, като се занимава със спецификите на езика още в следването си, а от година изучава подходи в езиковата подкрепа на ученици с различен майчин език от българския.

Уебинарът се провежда като част от подкрепата за проекта “Разбираш ли езика на училището”, който цели да създаде полезни и ефективни учебни материали за ученици с различен майчин език и да подкрепи учителите им с адекватни ресурси и знания. Проектът се осъществява в партньорство между фондация “Заедно в час”, сдружение “Едюкарт” и фондация “Тръст за социална алтернатива”. Prepodavame.bg е основен медиен партньор на проекта.

Webinar: Как да преподаваме успешно на деца билингви

Споделете с колеги

Уебинарът ще се проведе на 26 октомври от 18:30 часа. Подходящо е за учители, родители, директори, училищни психолози, логопеди. Споделете с колеги и приятели.

Facebook
LinkedIn

Билет + Наръчник

  • Достъп до уебинара
  • Презентация с практични идеи
  • Възможност за задаване на въпроси
  • Допълнителни ресурси и материали
  • Наръчник "Интегрирана езикова подкрепа на ученици с различен майчин език"
  • Достъп до бъдещи обучения за работа с билингви
БЕЗПЛАТНО