--- 28 април | 18:30 ---

Webinar: Интегрирано обучение по права на децата в класната стая и вкъщи

Децата, с които работите, не познават добре правата си и какво стои зад тях? Не сте сигурни, че в училище има култура, която да ги подкрепи в изразяването на мнение и участието във взимане на решения, които ги засягат? Търсите начини да помогнете на децата, с които работите, да станат пълноправни участници в училищната общност?
Този уебинар е точно за вас!

Децата, с които работите, не познават добре правата си и какво стои зад тях? Не сте сигурни, че в училище има култура, която да ги подкрепи в изразяването на мнение и участието във взимане на решения, които ги засягат? Търсите начини да помогнете на децата, с които работите, да станат пълноправни участници в училищната общност?

Този уебинар е точно за вас!

По време на уебинара ще научите

Правата на децата

Защо целенасоченото обучение по права на децата е важно в съвременния свят. Какво е важно да знаем за правата на децата и как да ангажираме децата.

Интегриране в училище

Как може да създадете училищна култура, която подкрепя правата на децата? Какво отличава училищата, които вече работят по темата.

Учебна рамка

Какво включва създадената учебна рамка? Защо именно това са елементите, които я изграждат? Как да използвате разработените уроци?

БОНУС! Всеки регистрирал се за уебинара ще получи безплатно достъп до уроци за правата на децата, които могат да бъдат интегрирани в различни възрастови групи. 

Webinar: Интегрирано обучение по права на децата в класната стая и вкъщи

Кои са водещите

Преслава Байчева
Преслава Байчева Учител и автор
Преслава Байчева е учител по български език и литература в СУ "Йордан Йовков" - Русе. Има 10-годишен опит в работата с различни по възраст и нагласи ученици (от Златица, София и Русе) и това й показва колко е важно децата да познават и разбират правата си и да мислят за себе си като хора, от които зависят много неща. Смята, че е важно възрастните да повишат чувствителността си по темите, свързани с права на децата и да се създадат механизми за реално овластяване на учениците. Съавтор е на уроците по права на децата за първи гимназиален етап.
Пламена Николова
Пламена Николова Директор " Политики за децата" и автор
Пламена Николова е директор „Политики за децата” в Национална мрежа за децата. Има 5-годишен опит в преподаването на предметите от философски цикъл и теория на културата в гимназиален етап. Като част от екипа на Национална мрежа за децата работи за това гласът на децата да бъде чут на най-високо държавно ниво и възрастните да развият чувствителност и разбиране колко е важно да отглеждат мислещи и активни млади хора с изявена гражданска позиция. Съавтор е на уроците по права на децата за първи гимназиален етап.

Образование по права на детето (ОПД) е интегративен подход, насочен към децата като „носители на
права“ и възрастните (семейство, училище, държава и общество) като „носители на отговорност“ за правата на детето. Чрез ОПД децата и младежите формират знания за и се овластяват да упражняват правата си и да заемат активна позиция по въпроси, засягащи живота и развитието им. ОПД изгражда и утвърждава партньорство между семейството, училище и общността в принос на детското участие.

Webinar: Интегрирано обучение по права на децата в класната стая и вкъщи

Сподели с колеги

Уебинарът ще се проведе на 28 април от 18:30 часа и е подходящ за учители в детска градина, учители в училище, директори и заместник-директори, образователни специалисти и младежки работници.

Facebook
LinkedIn

Билет + Уроци

  • Достъп до уебинара
  • Презентация с практични идеи
  • Възможност за задаване на въпроси
  • Допълнителни ресурси и материали
  • Готови уроци за правата на децата
БЕЗПЛАТНО