Ученикът в центъра на уменията

Цели на дейността

  • Поставяне на ученика в центъра през етапите на развиване на умения

Начин на работа

В учебна група, синхронно

Време

15 мин

Стъпки

  1. Сравнение и обогатяване на компетентностен модел

Ресурси

Работни листа в Гугъл Класна Стая – по един лист на група

Инструкция 

В група

Стъпка 1  (15 минути)

По какъв начин ученикът е в центъра през всеки един от етапите на развиване на умения? 

Дайте конкретни примери за всеки от тях като сложите на фокус някоя от големите цели на програмата (академичен напредък, благополучие, самоинициативност) и конкретно проявление.

Пример:

  • Мислим за нашата голяма цел: академичен напредък, благополучие или самоинициативност на учениците.

Ако работим за академичен напредък на учениците си и искаме те да работят по автентични задачи (от проявленията на “Ученикът в Центъра”) – в етап Лидерски и педагогически практики учениците “работят за разрешаване на казус от реалния свят – например представят план пред кмета на общината за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци”.