Създаване и управление на ученически съвет

Ако искате да ангажирате учениците във вашето училище като изградите работещ ученически съвет, или вече имате такъв, но той не работи ефективно. Този наръчник съдържа всичко необходимо за да го постигнете.

Ученически съвет - Как да го направим за да работи ефективно

Ученическото самоуправление е един от най-ключовите инструменти за детско и младежко участие. Все повече училища в страната организират ученически парламенти, които да създават пространство за активно участие на учениците в училищния живот. 

Предизвикателствата, които могат да се срещнат са различни – от мотивацията на учениците, през липсата на опит за справяне с конфликтни ситуации и намиране на смислени дейности за учениците. За да подкрепим българските учители и ученици в ефективното организиране на дейността на ученическите съвети, заедно с ученици от Софийски ученически съвети и Пламена Николова, експерт по детско и младежко участие, създадохме кратък наръчник за организиране на дейността.

Ученически съвет - Как да го направим за да работи ефективно

Какво ще отриете в наръчника

  • Защо ученическо самоуправление?
  • Как да създадем ученически съвет?
  • Защо ни е необходим устав и как да го създадем?
  • Как да се подготвим за избори за Ученически съвет?
  • Как да разпределим работата вътре в един ученически съвет?
  • Как да ангажираме учениците и да изследваме тяхното мнение?
  • Как да стигаме до решения при конфликтни гледни точки?
  • Как да организираме ученически инициативи и да представяме идеите си убедително?

Свалете копие на наръчника

Материалите са създадени като част от проект “Как да преподаваме активно гражданство?”, съфинансиран от Европейския съюз и съдействието на Софийския ученически съвет

Ученически съвет - Как да го направим за да работи ефективно
Ученически съвет - Как да го направим за да работи ефективно
Ученически съвет - Как да го направим за да работи ефективно