Етикет: Дискусии

Разнообразие в мненията

Усвояването на нова информация изисква оценяването на различни гледни точки. Ето как да развиете това ключово умение на учениците. Ученето