Селфи

Подходящо за: 5- 12 клас

Описание: 

Когато говорим за самооценка, а какво има в едно селфи? Наша снимка. Стратегията #selfie ще ни позволи да направим моментна снимка на нашето разбиране. Може да се използва, за да се напомни на учениците да се самооценят или да помислят върху работата си, преди да я предадат. Тази се използва за часовете по математика, но можете да адаптирате значението към вашия предмет.

Тук selfie е съкращение от:

  • S hower my work / Показах работата си
  • E xplained my answers / Обясних отговорите си
  • L ots of math vocabulary used / Използвана е много математическа лексика
  • F ound multiple solutions / Намерих няколко решения
  • I persevered through the problem / Упорито решавах задачата
  • E liminated careless errors / Елиминирах невнимателни грешки