Самооценка в доклади/есета/резюмета

Подходящо за: 5 – 12 клас

Описание:

Учениците могат да отразяват собственото си преживяване по време писмени задачи. Учениците могат да напишат писмо до родителите си или да попълнят шаблон, който да вмъкнат в доклада.

Писмото или шаблонът могат да включват някои въпроси за самооценка, като например:

  • Чувствам се добре за…
  • Преди се чувствах…, но сега се чувствам…
  • Две неща, които ще запомня за това, което научих през последните 6 месеца, са…
  • Стратегията, която наистина ми помогна да уча по-добре, е…
  • Ако можех да направя нещо отново по различен начин, щях да…
  • Едно нещо, което ще запомня да правя в бъдеще, е…
  • Нещо, което наистина искам да науча, е…