Самооценка при работа в група

Подходящо за: 1-12 клас

Описание:

Самооценката може да се насочи върху части от задачата, които само ученикът може да коментира, като например приноса му към работата в екип и съвместното създаване на резултатите от работата на групата. Когато на учениците им се позволява да правят това, те считат, че се намалява рискът да бъдат оценявани несправедливо.