Prepodavame.bg

Вземете
училищен абонамент
още сегаКакво включва училищния абонамент?

Част от статиите на сайта за “заключени” за хора без абонамент, т.е. те не могат да видят съдържанието.

Тези статии се създават на база на заявени приоритетни области от училищата с училищен абонамент.

Част от видео курсовете на сайта могат да бъдат записани срещу заплащане. За учителите от училища с училищен абонамент всички курсове могат да се записват без допълнително заплащане или с отстъпка.

Предварително известяване за събития – наши и на партньори, които изискват регистрация или са с ограничен брой места.

Хората с абонамент ще получат достъп до разширено съдържание като шаблони за работни листове и полезни материали в Canva; презентации, подходящи за вътрешна квалификация; аудио записи на статии и др. 

Възможност за по-тясно общуване с колеги. Модерирани дискусии по важни за образованието теми.

Често задавани въпроси

На сайта могат да бъдат намерени много стратегии за развитие на различни умения, както и десетки добри практики от класни стаи в страната. 

Отделно всеки учител ще попълни анкета за нуждите си от съдържание и ние ще създадем материали и ресурси, които да покрият теми, които към момента не са толкова застъпени.

Вие преценявате, но винаги съществува опция учител да се отпише от ползване на абонамент, ако по някаква причина не иска да го ползва.

Добавянето на допълнителен учител към списъка на училището е съпроводено с допълнителна кореспонденция и инвестирано време.

Не. Знаем, че в страната и в чужбина има много малки училища с под 10 учителя, така че това не е проблем

Директорите имат стратегически поглед над темите, които са важни за всички учители в училището. Всеки учител ще има възможност да определи отделно темите, които за важни персонално за него, след активиране на абонамента му.

 • Да подадете списък с учителите и техните имейли, за да активираме абонамент за тях.
 • Да уведомите колегите си за началото на абонамента.
 • Да сложите изпратен от нас банер на сайта на училището си.
 • Да попълните анкета за обратна връзка в края на първия и втория учебен срок.

Достъпът до сайта се осъществява чрез имейл. Отделно в началото на абонамента учителите ще получат 3-4 имейла, в които ще им покажем до какви материали имат достъп и как да ги открият на сайта. Това е важно, за да се възползват от всички функционалности.

Искам да активирам училищен абонамент

Партньорство с Prepodavame.bg

Като партньори на Prepodavame.bg ще получите:
 • Ежеседмични ресурси, материали и добри практики
 • Изцяло персонализирано съдържание за вашия колектив
 • Достъп до всички скрити секции и реруси на Prepodavame.bg
 • Екслузивен достъп до обучения и уебинари
 • Ранен достъп до видео курсове и нови сексции в сайта
 • Видеа от класните стаи с добри практики и стратегии
 • Достъп до скрита фейсбук група с екслузивно съдържание
Какво очакваме от вас:
 • Да се учите, забавлявате и да ползвате нашите ресурси в училище и класната стая
 • Да ангажирате всички учители и специалисти от вашия колектив
 • Да посочите какви теми и съдържание искате да получавате
 • Да сложите банер за партньорство на вашия уебсайт

Ако вашата организация няма код по регистъра на МОН въведете 000


Персонализирайте съдържанието за вашето училище
Знаем, че всяко училище има собствени нужди и работи в различна среда. Като партньори на Prepodavame.bg искаме да получавате съдържание, което да е релевантно и ценно точно за вашето училище и вашия колектив.Ежеседмично ще създаваме и подбираме ресурсите, статиите, работни листове, курсовете, уебинари и видеа, които да са с фокус вашите нужди и потребности.
Ще продължим да изпращаме ресурси и по другите теми, но ще сложим фокус на 3 теми, които искате да приоритизирате в момента.

Защо го правим: Всеки директор и учител е затрупан с всякакви ресурси и обучения и понякога е предизвикателство или дори загуба на време да отсееш качествените и релевантни за теб. За това искаме да направим това за вас, като предварително подбираме и персонализираме изпратеното съдържание, а на вас ви остава повече време в училище и класната стая. 
Помнете, че винаги може да промените фокуса и предпочитанията на вашето училище.

Включете вашите учители
За да можем да предоставим максимално персонализирани ресурси и да сме полезни на всеки учител от вашето училище е важно да можем да комуникираме с тях. Ще ви помоля да свалите бланка, в която да попълните имената и email адресите на учителите, психолози, пед. съветници и други експерти, които биха имали полза от ресурси. 
След това, всеки ще получи инструкции и повече информация какво да очаква от Prepodavame.bg и ще има възможност да попълни анкета, в която да персонализира точно какъв тип ресурси иска да получава. Анкетата ще включва гореизброените теми, предмети и възраст на учениците, на които преподава. 
Ако някой все пак не желае да получава ресурси ще има възможност да се отпише. 
Свалете бланката от ТУК

Предоставената информация ще бъде използвана единствено за целите на партньорството с Prepodavame.bg, а именно получаване на персонализирани ресурси и материали.