Училищен абонамент 2023-2025г. – Училища за пример