Училищен абонамент 2022-2024г. – Училища за пример