Работа със стандарта 2

Работа със стандарта

Анализираме данни от класни стаи след използване на стандарта за качество

Контекстът

(самостоятелно, до 10 минути)

Запознайте с историята на своя Лидерски екип. 

Училището ни работи с фокус академичен напредък. Това, което искате да развивате, е Силата “Завладява”, по конкретно в проявлението “Подкрепя активно участие”, защото имаме голяма разлика между резултатите на учениците, едни са много ангажирани, стремят се към подобрение, други са по-пасивни и често не знаем какво е неразбирането им. Разгледайте какво в Стандарта за качество е описано в тази категория. Отидете на таб “Завладява” и вижте кои са тези 3 действия на учителя, които влизат в “Подкрепя активно участие”. НЕ Е нужно да помните всичко, само информативно се запознайте с тях, после ще се върнете към тях в анализа. 

Обсъдете, ако имате неразбиране с групата по зададените 3 дейности на учителя, при нужда прочетете примерите за ниво Качествена практика, преди да гледате записите на видео.

Наблюдението

(В група и самостоятелно, 40 минути)

В групата си по изследователски екипи:

Ще наблюдавате часове на Педагогическия екип и ще прилагате стандарта за качество. Изберете като група кой от вас, кой колега ще наблюдава. Задължително всеки един от колегите ви трябва да бъде наблюдаван от поне един член на Лидерския екип.

Ето ги и часовете:

Бистра Първанова 2 клас Български език

Стефани Костова  Английски език

Вили 1-4 клас  занималня

 1. Самостоятелно
 2. Всеки от вас наблюдава час на учителя, като попълва протокол за работа (може да разграфите лист хартия, да свалите на компютър или да направите копие в Драйв) . 
 3. След наблюдението на часа разгледайте съответната сила в стандарта и определете по поведението на учителя, на кое ниво ще поставите наблюдавания колега: “Липсва практика 1”,  “Добро начало 3” или Качествена практика 5”.
 4. Отворете презентацията за събиране на данни от наблюденията. Намерете слайда на вашата група и попълнете в таблицата име и какво число на категорията сте поставили. Ако 2 души сте гледали един и същи час, отделете числата със запетая.

След като сте готови, излезте в обедна почивка и се върнете за обсъждане с екипа си в 13:00 часа.

Уеднакваване

(В група, 20 минути)

Обсъдете с хората, с които имате наблюдение на един и същи час, какво сте поставили като цифра за практиката, спрямо стандарта. Обсъдете, ако има разминавания, коментирайте примерите и как сте тълкували стандарта. 

Съгласете се на една цифра, която да остане в полето на този учител.

Дискусия

(В група, 30 минути)

Анализирайте моментното състояние за качеството на преподаване във вашето училище конкретно с фокус силата “завладява” / “предизвикава”, като използвате данните от наблюдаваните от вас часове. За опора можете да следвате въпросите:

 1. Какво в данните, които сте обобщили от наблюдаваните часове и оценени през стандарта ви прави впечатление? 
 2. Кое от действията на учителите в “загрижен е”/ “предизвиква” е стабилно, превърнало се е в качествена практика?
 3. Кое в действията на учителите в “загрижен е”/ “предизвиква” има нужда да бъде надграждано? 
 4. Кои са силните страни на колегите ви?
 5. Как ще проведете разговора си с тях след наблюдаваните часове, ако използвате стандарта за качество?
 6. Какво бихте предприели за професионалната подкрепа на колегата си с най-ниското представяне? 
 7. Какво бихте предприели за професионалното развитие на колегата си с най-високото представяне?