Помощни подсказки за самооценка

Подходящо за: 1-12 клас

Описание:

Можете да включите самооценката в почти всяка задача за оценяване, когато или след като учениците представят задачите си.

Възможно е самооценката да се структурира чрез подкрепа на учениците с помощни въпроси. 

  • Каква според вас е справедливата оценка за работата, която предадохте, и защо смятате така?
  • С какво се справихте най-добре в тази задача за оценяване?
  • С какво не успяхте да се справите?
  • Кое според вас беше най-трудното?
  • Кое беше най-важното нещо, което научихте при изпълнението на тази задача?
  • Ако разполагахте с повече време, за да изпълните задачата, какво (ако има нещо) бихте променили и защо?