Оценка по критерии

Подходящо за: 1- 12 клас

Описание: 

За да оценяват обективно учениците, е важно учителите да подготвят формуляр за оценяване. Помолете учениците да го попълнят за себе си (или за съученик) известно време след изпълнението на задачата. Той няма за цел да им дава точки, но може да покаже какви са предизвикателствата пред учениците и как те се оценяват.