Наръчник - Как да организираме дневен център за деца бежанци?

Организиране на дневен център за деца бежанци

За наръчника

Този наръчник има за цел да ви помогне в организирането на дневни центрове за разселени деца и деца бежанци. Той събира натрупания през последните 11 години опит на фондация „Заедно в час“ в организирането на летни академии за ученици, както и работата в целодневния център в „Музейко“ за деца бежанци от Украйна.

В наръчника ще откриете информация за основните етапи в организирането на център за деца, полезни материали и линкове към други ресурси. Вярваме, че той ще ви помогне да създадете други подобни центрове и въпреки различния контекст ще можете да адаптирате и да използвате споделената информация и всички материали.

Какво съдържа:

1. Как да сформирате екип

2. Етапи на организацията на заниманията

3. Как да структурирате дневна програма

4. Бюджет и финансиране

5. Над 50 примерни документа и бланки

Организиране на дневен център за деца бежанци

Какво полезно ще откриете в наръчника

Сформиране на екип

Предвиждането и намирането на правилните хора е ключово за организирането на дневни центрове и тяхното добро функциониране. В наръчника ще намерите детайлно разписани всички основни роли и техните задължения, както и примерна организационна структура.

Организиране на дневен център за деца бежанци
Организиране на дневен център за деца бежанци

Седмична програма

В наръчника ще откриете примерни седмична и дневна програма с идеи за различни дейности. Всяка активност е разписата детайлно и ще ви даде идеи как да я проведете по най-добрия начин, както и за какво да внимавате.

Бюджет

Изготвянето на точен бюджет на центъра за деца бежанци помага за неговото безпроблемно опериране. В наръчника сме подготвили примерен бюджетен инструмент, който може да използвате, както и насоки за бюджетиране и анализ на разходите.

Организиране на дневен център за деца бежанци

Готови примерни документи и бланки

10+

Примерни договори, декларации и бюджет

5+

Анкети и бланки

30+

Допълнителни ресурси, сайтове и линкове

Етапи на организация на заниманията

Етап 1

Намиране на място

Какво е важно да има една локация, за да е подходяща за провеждането на дневен център за деца бежанци

Етап 2

Набиране на деца

Набирането на деца за центъра е от изключителна важност за неговото ефективно функциониране. В наръчника ще намерите примерни анкети за записване и идеи за намиране на деца.

Етап 3

Набиране и подкрепа на ръководители на групи

Ръководителите са ключови за успешната организация на процесите и функционирането на центъра. Подготвили сме информация какво трябва да може един ръководител и как да организирате неговата работа.

Етап 4

Набиране и подкрепа на ментори и учители

Ще намерите детайлна информация как да намерите и подкрепите ментори и учители, които да работят успешно с децата.

Етап 5

Организиране на доброволци

Включването на доброволци в дейностите в центъра допринася за тяхното разнообразие и дава възможност на децата да общуват с различни хора.

Свали наръчника безплатно

Организиране на дневен център за деца бежанци