Общи условия за участие в конкурс за ученически еко проекти

1.Организатор и тема

Организатор на конкурса е сайтът prepodavame.bg, собственост на Фондация “Заедно в час” със съдействието на  Vаsa.

Темата му е свързана с ученическа идея за  инициатива, решавща локален еко проблем. Целта му е да стимулира учители и ученици да работят върху теми от екологичното образование, обвързвайки го с практически задачи и генериране на идеи за възможни решения. 

2.Условия за провеждане и срокове

2.1.Допустимост

В конкурса могат да се включат отбори от ученици от 5. до 12. клас на всички общински, държавни и частни училища в България. Един отбор се състои минимум от двама души. 

2.2. Регистрация за участие

Отборите подават своите проекти чрез онлайн форма, публикуване на  https://prepodavame.bg/uchenicheski-ekoproekti/ до 28.02.2024 г. 

Регистрацията за участие може да бъде направена от преподавател или от един представител от екип. Ако един преподавател работи с няколко екипа, то трябва да попълни форма за всеки отделен отбор.

За коректно подадена регистрация се смята тази, съдържаща информация във всички полета на формата, вкл. прикачен файл с бюджет.

2.3.Оценяване

Оценяването се извършва от екипа на сайта prepodavame.bg и образователни експерти по критерии , свързани с пълнота на описаната идея, ясно представен локален проблем и адекватност и приложимост на предлаганото решение. Оценяването се случва в периода 1-31  март 2024 г. 

Обявяването на отличените проекти се случва по време на образователното събитие “Добрите практики на фокус” през м. април 2024 г. 

3. Награди

В конкурса ще бъдат отличени 3 отбора. Първа награда – 1000 лв, втора и трета награда – 400 лв.

Средствата са предназначени за реализиране/ частично реализиране/надграждане на изпратения проект и се получават под формата на заплатени фактури за материали и/или услуги. 

4.Събиране и обработка на лични данни

За целите на провеждане на конкурса се събират и обработват следните данни: три имена, имейл, информация за училище на подалия проекта учител/ученик, както и две имена на членовете на екипа, разработил проектната идея. С попълването на регистрация участниците се съгласяват, че имената им и информация за класа и населеното им място да бъдат публикувани и разпространени във връзка с обявяване на резултатите от конкурса. 

Политиката за поверителност на prepodavame.bg може да намерите тук: https://prepodavame.bg/privacy/