Общи условия за участие в конкурс “Защо моят глас е важен?”

1.Организатор и тема

Организатор на конкурса е сайтът prepodavame.bg, собственост на Фондация “Заедно в час”. Конкурсът е част от проекта “Как преподаваме активно гражданство”, съфинансиран от Европейския съюз.

Темата му е свързана с развитие на гражданската активност. Целта му е да повиши разбирането на важността на избирателното право. 

2.Условия за провеждане и срокове

2.1.Допустимост

В конкурса могат да се включат отбори от ученици от 8. до 12. клас на всички общински, държавни и частни училища в България. Участието е индивидуално. 

2.2. Регистрация за участие

Отборите подават своите проекти чрез онлайн форма, публикуване на  https://prepodavame.bg/uchenichki-konkurs-zashto-glasat-mi-ima-znachenie/ до 09.05.2024 г. 

Регистрацията се извършва от ученика, родител или учител и включва приложена декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

За коректно подадена регистрация се смята тази, съдържаща информация във всички полета на формата, вкл. прикачен файл с продукта за участие.

2.3.Оценяване

Оценяването се извършва от екипа на сайта prepodavame.bg и образователни експерти по критерии, свързани с яснота, структура, креативност и т.н. 

Оценяването се случва в периода 9 май  – 20 май 2024 г.

Обявяването на отличените проекти се случва по време на уебинар, организиран в края на м. май 2024 г.

3. Награди

В конкурса ще бъдат наградени по една творба в категория с безжични слушалки, по една творба в категория с поощрителна награда – ваучер за книги.  Както и отличени до 50 изпратени творби, които ще бъдат публикувани на сайта prepodavame.bg и в платформата together.eu.

4.Събиране и обработка на лични данни

За целите на провеждане на конкурса се събират и обработват следните данни: две имена, имейл, информация за класа и училището.  Неразделна част от кандидатурата е подписана декларация за съгласие от родител на ученици под 18-годишна възраст.

Политиката за поверителност на prepodavame.bg може да намерите тук: https://prepodavame.bg/privacy/