Prepodavame.bg

Общи условия за участие – Добрите практики на фокус 2022-2023г.

 1. Участие в процеса “Добрите практики на фокус”

1.1 Подаване на собствена / екипна практика

В конкурса могат да участват всички учители, директори, педагогически специалисти, образователни експерти, и работещи в системата на общото образование на р. България (вкл. частни училища).

Крайният срок за подаване на практики онлайн е до 23:59ч. на 15 февруари 2023 г., след която дата формата ще бъде затворена.

1.2 Номиниране на практика на колега/и

Възможно е да номинирате практика на свой колега/и. Задължително е посочването на актуален контакт на автора на практиката – екипът ни ще се свърже с всеки номиниран за получаване на съгласие за участие в процеса.

 1. Отличаване на добри практики

2.1. Предварителен преглед на подадените практики

Всяка една от подадените практики се разглежда от екипа на prepodavame.bg и фондация “Заедно в час” за спазване на изискванията за участие и коректно попълване на информацията във формуляра.

2.2. Отличаване от независимо жури

Независимо жури от образователни експерти ще разгледа постъпилите кандидатури и оцени победителя във всяка категория. Всяка една практика се оценява от двама представители на журито независимо един от друг.

Критериите по отделните категории са само примерни аргументи/насоки, от които да се води кандидатът при подаване на кандидатурата си. Кандидатите не се задължават да покриват всички критерии за дадена категория. Предимство ще имат кандидатите, които покриват и отговарят на по-голям брой критерии.

2.3. Отличаване на добри практики от публиката

Всички подадени и допуснати след предварителен преглед практики ще бъдат подробно описани от автори и публикувани на сайта prepodavame.bg и страниците на сайта в социалните мрежи. Всички публикувани практики ще участват в гласуване от страна на публиката (потребителите на сайта) в рамките на един месец.

 1. Разпространение на подадените добри практики

Всяка една от практиките в процеса “Добрите практики на фокус” ще бъде публикувана и разпространена на сайта prepodavame.bg и комуникационните канали на фондация “Заедно в час” с цел

Всеки участник се съгласява с условията на процеса, да предостави коректни лични данни и съгласие за публично разпространение на описаната практика и информацията относно нейния автор (име, училище и населено място).

Автори и екип на prepodavame.bg и фондация “Заедно в час” ще се свържат лично с всеки автор на подадена добра практика за получаване на повече информация с цел качествено и истинно описване на практиката за разпространение.

 1. Информиране на отличени практики

Всички автори на отличени от журито и публиката практики ще бъдат уведомени по имейл от членове на екипа на фондация “Заедно в час” и поканени да представят своите практики по време на финалното събитие в края на април месец 2023 година.

 1. Представяне на практиките на събитие на 29.04.2023

Всички участници в “Добрите практики на фокус” ще бъдат поканени да участват във финалното събитие, както и да представят своите практики пред колеги от цялата страна под формата на работилници, участие в панелни дискусии, щандове и/или постери. Участниците ще получат подробна информация, както и подкрепа в подготовката за събитието от екипа на фондация “Заедно в час” и сайта prepodavame.bg

 1. Награждаване на победители

Всички отличени автори на добри практики ще бъдат наградени на заключителното събитие на 29-30 април 2023 година в гр. София.

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини