Общи условия за участие – Добрите практики на фокус 2023-2024г.

  1. Участие в процеса “Добрите практики на фокус”

1.1 Подаване на собствена / екипна практика

В конкурса могат да участват всички учители, директори, педагогически специалисти, образователни експерти, и работещи в системата на училищното образование в България (вкл. частни училища или български училища в чужбина).

Крайният срок за подаване на практики онлайн е до 23:59ч. на 10 декември 2023 г., след която дата формата ще бъде затворена.

  1. Отличаване на добри практики

2.1. Предварителен преглед на подадените практики

Всяка една от подадените практики се разглежда от екипа на prepodavame.bg и фондация “Заедно в час” за спазване на изискванията за участие и коректно попълване на информацията във формуляра.

2.2. Интервю от автор на сайта prepodavame.bg

Преминалите първи етап на подбор практики ще бъдат интервюирани от автор в сайта, за да се събере допълнителна информация по критериите за подбор на 100-те най-добри практики в областта на ПБО.

Интервюто е втори етап на подбор и НЕ означава, че подадената практика ще бъде публикувана.

2.3.Разписване и публикуване на практиката

Ако практиката бъде одобрена за публикуване след интервюто с автор, то авторът от сайта prepodavame.bg ще разпише практиката спрямо стандартите за качество на сайта.

2.4. Отличаване от независимо жури

Независимо жури от образователни експерти ще разгледа постъпилите кандидатури и оцени победителя във всяка категория. Всяка една практика се оценява от двама представители на журито независимо един от друг.

Критериите по отделните категории са само примерни аргументи/насоки, от които да се води кандидатът при подаване на кандидатурата си. Кандидатите не се задължават да покриват всички критерии за дадена категория. Предимство ще имат кандидатите, които покриват и отговарят на по-голям брой критерии.

2.5. Отличаване на добри практики от публиката

Всички публикувани практики ще участват в гласуване от страна на публиката (потребителите на сайта) в рамките на един месец. Условията и реда за гласуване се определят на страницата за публично гласуване.

  1. Разпространение на подадените добри практики

Всяка една от одобрените практиките в процеса “Добрите практики на фокус” ще бъде публикувана и разпространена на сайта prepodavame.bg и комуникационните канали на фондация “Заедно в час” с цел

  • Признание за авторите, техните усилия и постижения
  • Разширяване на броя учители и ученици с достъп до качествени и иновативни практики
  • Излъчване на фаворити на публиката

Всеки участник се съгласява с условията на процеса, да предостави коректни лични данни и съгласие за публично разпространение на описаната практика и информацията относно нейния автор (име, училище и населено място).

Автори и екип на prepodavame.bg и фондация “Заедно в час” ще се свържат лично с всеки автор на подадена добра практика за получаване на повече информация с цел качествено и истинно описване на практиката за разпространение.

  1. Информиране на отличени практики

Всички автори на отличени от журито и публиката практики ще бъдат уведомени по имейл от членове на екипа на фондация “Заедно в час” и поканени да присъстват на финалното събитие в края на април месец 2024 година.

  1. Представяне на практиките на събитие на 20.04.2024 г.

Всички участници в “Добрите практики на фокус” ще бъдат поканени да участват във финалното събитие, както и да представят своите практики пред колеги от цялата страна под формата на работилници, участие в панелни дискусии, щандове и/или постери. Участниците ще получат подробна информация, както и подкрепа в подготовката за събитието от екипа на фондация “Заедно в час” и сайта prepodavame.bg

  1. Награждаване на победители

Всички отличени автори на добри практики ще бъдат наградени на заключителното събитие на 20 април 2024 година в гр. София.