Модул 4 ЛЕ Випуск 2024

Модул 4 ЛЕ Випуск 2024

ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Дати на провеждане: 

ЛИНК КЪМ ЗУУМ
 

Формат и място на провеждане: Синхронно, дистанционно – онлайн

Учебни групи:

  • Списък за дата
  • Списък за дата

РЕСУРСИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО