СЪТРУДНИЧА

Интегриране на СЕУ в срещите на колектива

Общи съгласия на колектива / Принципи на работа в училище

Професионално учеща се общност (ПУО)

Други идеи

— Ко-менторство и партньорство

  • бъди – от училища / от учебни групи ;

  • регулярна спирка – аз и моите СЕУ с учебна група;

— Консултативни протоколи при предизвикателни ситуации;