Организация

Име на организацията, в която работите

ПГМТ "Професор Цветан Лазаров"

Населено място на организацията

Пловдив

От коя година сте в организацията

2023

Потребителски данни

Име

Мария

Фамилия

Тотинова

Тип потребител

Учител

Потребителско име

Mim.Totin

Интерес към ресурси

С коя възраст деца работите в момента

0-3 годишни, 3-4 годишни, 5-6 годишни, 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас, Студенти

По кои предмети преподавате?

Начален учител, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото, Информационни технологии, Компютърно моделиране, Компютърно моделиране и ИТ, Информатика, Учител в детска градина, Друго, Специализирани предмети

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Игровизация в обучението, Социално-емоционално учене, Проектно базирано обучение, STEM, Хибридно обучение, Саморегулирано учене, Учене чрез правене, Технологии в обучението