Потребителски данни

Име

Кръстина

Фамилия

Иванова

Тип потребител

Учител

Потребителско име

k-ivanovasou90-org

Интерес към ресурси

С коя възраст деца работите в момента

5 клас, 10 клас

По кои предмети преподавате?

БЕЛ

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Игровизация в обучението, Социално-емоционално учене, Учене чрез правене