Потребителски данни

Име

Ирина

Фамилия

Даскалова

Потребителско име

irina.daskalova@edu.mon.bg

С коя възраст деца работите в момента

5 клас, 9 клас, 12 клас

По кои предмети преподавате?

Български език, Литература, Гражданско образование, Руски език

Интерес към ресурси

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Гражданско образование, Учене чрез правене, Споделяне с колеги