Потребителски данни

Име

Иван

Фамилия

Драгомиров

Тип потребител

Екипът на Училища за пример

Потребителско име

Иван Драгомиров

Интерес към ресурси

С коя възраст деца работите в момента

1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас

По кои предмети преподавате?

Начален учител, ЦОУД

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Игровизация в обучението, Оценяване в обучението, Социално-емоционално учене, STEM, Саморегулирано учене, Технологии в обучението