Потребителски данни

Име

Галина

Фамилия

Димитрова

Тип потребител

Учител

Потребителско име

galinadim1979

Интерес към ресурси

С коя възраст деца работите в момента

6 клас

По кои предмети преподавате?

ЦОУД

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Игровизация в обучението, Саморегулирано учене, Технологии в обучението