Потребителски данни

Име

Атанаска

Фамилия

Зафиркова

Тип потребител

Учител

Потребителско име

zafirkova

С коя възраст деца работите в момента

1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас

По кои предмети преподавате?

Начален учител, ЦОУД

Интерес към ресурси

Изберете до 3 теми, за които да получавате повече ресурси

Игровизация в обучението, Оценяване в обучението, Социално-емоционално учене, Проектно базирано обучение, STEM, Медийна грамотност, Гражданско образование, Учене чрез правене, Нагласа за развитие, Технологии в обучението, Споделяне с колеги, Ранно детско развитие

Организация

Име на организацията, в която работите

ОУ "Отец Паисий"

Населено място на организацията

гр. Батак

От коя година сте в организацията

2016