Групирай и оцени

Подходящо за: 1- 12 клас

Описание: 

Тук учениците се разделят по двойки и задават въпроси на съучениците си, свързани с материала от урока. Тези въпроси не са въпроси за съдържанието. Въпросите трябва да накарат другия ученик да се замисли за себе си, как се е справил, дали е разбрал всичко или какво би могъл да направи по-добре.

Този начин за оценяване на ученето на учениците не е най-креативният, но се използва повече от другите стратегии за самооценка. Той е ефективен и лесен за провеждане в класната стая.